-

Fermier in Romania

AFIR a publicat pe pagina de internet www.afir.info o nouă versiune a Manualului de proceduri pentru atribuirea contractelor de achiziție publică pentru proiectele finanțate prin PNDR, derulate de beneficiari publici.

Începând cu data de 9 mai 2018, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a lansat portalul unic Fonduri europene pentru dezvoltare rurală. Portalul este o platformă online dedicată furnizării printr-un singur punct de acces a informațiilor utile privind modalitățile de obținere a fondurile europene pentru agricultură și dezvoltare rurală. Portalul poate fi accesat prin adresa www.finantare-rurala.ro, precizează directorul general al AFIR.

În cursul lunii aprilie, Direcţiile judeţene sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor au desfăşurat 8.771 de controale în unităţile din industria agroalimentară.

Pagina 97 din 187