-

Ajutoare de stat pentru crescătorii de taurine din rasele Bălţata Românească, Brună şi Sura de stepă

Senatul a adoptat o propunere legislativă pentru aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de taurine din rasele Bălţata Românească, Brună şi Sura de stepă.

Astfel, vor fi acordate pe perioada 2018 - 2020, ajutoare de stat în valoare de 10 milioane de euro, pentru investiţii în ferme şi adăposturi cu capacităţi cuprinse între 30 şi 300 de locuri.

Potrivit iniţiativei legislative, se aprobă programul multianual de susţinere a activităţii în sectorul creşterii taurinelor din rasele Bălţata românescă, Brună şi Sura de stepă pentru investiţii pentru realizarea de ferme noi/adăposturi noi pentru animale de reproducţie, precum şi de stimulare a asocierii în cooperative.

Scopul proiectului este instituirea unei scheme de ajutor de stat în vederea îmbunătăţirii performanţei şi sustenabilităţii fermelor. Schema de ajutor se aplică pe perioada 2018 - 2020, iar valoarea totală este de 10 milioane de euro şi se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii.

Ajutorul de stat se acordă pentru investiţii în ferme şi adăposturi cu capacitate între 30 şi 300 de locuri de cazare pentru animale de reproducţie institutelor, staţiunilor de cercetare-dezvoltare pentru creşterea taurinelor şi asociaţiilor/organizaţiilor crescătorilor de taurine care menţin şi conduc Registrul genealogic la rasele Bălţata Românescă, Brună şi Sura de stepă.

Beneficiarii trebuie să deţină suprafeţele de teren necesare pentru construcţia de ferme noi, iar ajutorul se acordă o singură dată. Cheltuielile eligibile sunt cele pentru construcţia de ferme noi, investiţii în adăposturi şi ferme aflate în conservare, achiziţionarea de utilaje şi echipamente de furajare, adăpare, microclimat, evacuarea şi tratarea dejecţiilor, costurile legate de studiile de fezabilitate.

Termenul maxim pentru realizarea investiţiei este de un an şi şase luni, cu posibilitate de prelungire încă şase luni.

Senatul este prima Cameră legislativă sesizată, Camera Deputaţilor fiind for decizional.

Sursa: AGERPRES