-

Se deschide o nouă sesiune de depunere a cererilor de finanțare în pomicultură

Ministerul Agriculturii lansează, în perioada 15 februarie – 15 august 2019, sesiunea de depunere a cererilor de finanțare pentru submăsura 4.1a "Investiții în exploatații pomicole", prin PNDR 2020.

Alocarea financiară pentru sesiunea continuă anuală de depunere proiecte este de 65.413.105 Euro, din care 3.500.000 Euro pentru obținerea de material de înmulțire și plantare fructifer.

Pragul minim de selecție al proiectelor aferente sM 4.1a este de 10 puncte. Pragurile de calitate lunare, pentru sM 4.1a sunt următoarele:

• Componenta fără obținere de material de înmulțire și plantare fructifer

Perioada de depunere                   Prag de calitate

15 februarie – 15 martie                 75 puncte
16 martie – 15 aprilie                      60 puncte
16 aprilie – 15 mai                          50 puncte
16 mai – 15 iunie                            35 puncte
16 iunie – 15 iulie                           25 puncte
16 iulie – 15 august                        10 puncte

 

• Componenta "obținere de material de înmulțire și plantare fructifer"

Perioada de depunere                  Prag de calitate

15 februarie – 15 martie                50 puncte
16 martie – 15 aprilie                     45 puncte
16 aprilie – 15 mai                         35 puncte
16 mai – 15 iunie                           25 puncte
16 iunie – 15 iulie                          15 puncte
16 iulie – 15 august                       10 puncte

Scopul investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este creșterea competitivității exploatațiilor pomicole prin dotarea cu utilaje și echipamente, înființarea, modernizarea și/sau extinderea unităților de procesare, înființarea de plantații pomicole, reconversia plantațiilor existente și creșterea suprafețelor ocupate cu pepiniere pomicole.

Depunerea Cererilor de Finanțare pentru submăsura 4.1a se va face on-line pe https://online.afir.info/, conform precizărilor din Ghidul Solicitantului, începând cu data de 15 februarie 2019, ora 09:00.

Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferente submăsurii 4.1a este 15 august 2019, ora 16.

 

Sursa: Comunicat Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - (MADR)

Sursa foto: economica.net

Articole înrudite