-

Ghid accesare fonduri europene

Agenţia pentru Finanţarea  Investiţiilor  Rurale (AFIR) a publicat, astăzi, 14 mai 2018, Ghidul solicitantului în variantă consultativă pentru 4 submăsuri de finanţare din cadrul  Programului  Naţional  de  Dezvoltare  Rurală  2014 - 2020.

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură informează că, prin Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din 10 mai au fost aprobate Ghidurile Solicitantului pentru Măsura 14 – „Bunăstarea Animalelor”.

AFIR a publicat pe pagina de internet www.afir.info o nouă versiune a Manualului de proceduri pentru atribuirea contractelor de achiziție publică pentru proiectele finanțate prin PNDR, derulate de beneficiari publici.

Pagina 9 din 17