-

Măsuri de simplificare pentru creşterea absorbţiei fondurilor europene

Autorităţile susţin că, în vederea fluidizării şi creşterii eficienţei implementării programului PNDR 2020, în România au fost adoptate mai multe modificări importante, în comparaţie cu perioada anterioară de programare și raportare.

Acestea au produs efecte semnificative în ceea ce priveşte simplificarea procedurilor, accelerarea fazelor de depunere, evaluare sau contractare, cu o reducere estimată a perioadei necesare de aproximativ 70%, înregistrând astfel o creştere a calităţii proiectelor şi a eficienţei programului.

Astfel, a fost introdusă posibilitatea de depunere online în vederea reducerii perioadei de timp şi a costurilor necesare pentru depunerea proiectelor, fiind elaborată şi actualizată continuu baza de date cu preţuri de referinţă pentru maşini, utilaje şi echipamente specializate care pot fi achiziţionate prin măsurile de investiţii aferente PNDR 2014 - 2020 în scopul reducerii poverii administrative la nivelul beneficiarilor. De asemenea, s-a redus şi numărul de documente solicitate la depunerea proiectelor şi s-a impus evaluarea continuă a proiectelor depuse în vederea scurtării termenelor de la depunere la contractare.

„A fost prelungit termenul de la notificarea selectării cererii până la contractare, în situaţiile în care avizele necesare încheierii contractului necesită termene mai lungi, au fost reduse perioadele de timp, atât în cazul avizării unor modificări în proiecte, cât şi în cazul avizării dosarelor de achiziţii, publicarea proiectelor de ghiduri ale solicitantului în forma finală, aprobată, cu cel puţin 7 zile calendaristice înainte de lansarea sesiunii de depunere a cererilor de finanţare având în vedere necesitatea unei perioade suficiente de consultare publică care să permită transmiterea de către toate părţile interesate a unor observaţii relevante, evitându-se astfel blocaje în implementare precum şi publicarea pe site-ul AFIR a ghidului solicitantului şi a documentelor de procedură aferente”, precizează reprezentanţii AFIR.

Nu în ultimul rând a fost semnat un acord cu Fondul European de Investiţii (FEI) care prevede implementarea unui instrument financiar de creditare derulat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020, prin care se facilitează accesul la finanţare al fermierilor şi întreprinzătorilor din mediu rural.

În schimb, obţinerea de avize şi autorizaţii necesare proiectelor de investiţii din cadrul PNDR şi derularea procedurilor de achiziţie a bunurilor, serviciilor, lucrărilor precum şi livrarea acestora la timp sunt încă probleme reale întâmpinate de beneficiari în acest an.