-

Util in Agricultura

Lucrările care se fac în anotimpul rece în livadă își propun să asigure in parametri optimi cei cinci factori vitali pentru o bună producţie: aer, căldură, lumină, apă şi hrană.

Ministerul Agriculturii şi ANZ îi obligă pe crescătorii de ovine să îşi identifice animalele din COP prin tatuarea acestora cu numărul matricol, în plus faţă de crotaliu.

Proprietarii de animale și păsări trebuie să cunoască un element esențial și anume, că sănătatea animalelor presupune bunăstarea acestora, respectiv, un anumit confort biologic, raportat și la anotimp.

Pagina 10 din 25