-

Recomandări privind tratamentul speciilor pomicole

Oficiul Fitosanitar Alba informează fermierii că după căderea frunzelor, se poate efectua un tratament la toate speciile pomicole şi arbuşti fructiferi, tratament care contribuie la reducerea rezervei biologice de ciuperci şi bacterii fitopatogene cum sunt: focul bacterian al rozaceelor, rapăn, monilioze, făinare, pătareroşie, ciuruiri etc, care pot cauza pierderi importante la culturile de pomi fructiferi.

Pentru prevenire şi combatere se recomandă executarea unui tratament în timpul repausului vegetativ, folosindu-se numai produse omologate în România și numai cele recomandate pentru fiecare specie pomicolă în parte.

Alte recomandări:
Frunzele căzute se vor strînge înainte de efectuarea tratamentului. În livezile de păr, unde s-a semnalat un atac puternic al focului bacterian, pentru combatere se recomandă, în perioada de repaus vegetativ (în ferestrele de iarnă, cu temperaturi pozitive şi lipsite de precipitaţii) un tratament nujmaicu o substanță recomandată. Acest tratament se va efectua în zilele însorite, cînd temperatura aerului depăşeşte 5*C cu tendinţa de creştere.

Pomii se îmbăiază si se vor folosi minim 1500 l de soluție la ha.
Se va citi cu atenţie prospectul produselor de protecţiaplantelor, înainte de utilizare!
Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător, respectându-se cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţia plantelor, pe cele de sănătate şi securitate în muncă, protecţia animalelor.