-

Restricții pentru prevenirea apariției pestei porcine africane

Comercializarea porcilor în târgurile de animale din județul Salaj a fost interzisă, conform unei hotarâri a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, luată în cadrul ședinței din 31 mai.

Totodată,a fost interzis pășunatul liber al porcinelor.

Masurile au fost luate pentru prevenirea apariției unor eventuale focare de pesta porcina africana (PPA) pe raza județului, în condițiile în care în data de 29 mai a fost conformat un caz de pesta la un mistreț din județul Satu Mare, potrivit Institutiei Prefectului Salaj. Autoritatile au mai decis monitorizarea intensa a traficul rutier și a circulației animalelor, în special a suinelor; intensificarea controalelor în târgurile de animale existente pe raza județului; mediatizare prin intermediul primariilor a apariției focarelor de PPA, a crescatorilor de suine și anunțarea acestora a tuturor cazurilor de îmbolnaviri în rândul suinelor în cel mai scurt timp.

În ceea ce privește mistreții, s-a stabilit: monitorizarea populației de porci mistreț; pastrarea mistreților vânați pâna la obținerea rezultatului de laborator; modului de distrugere a carcaselor porcilor mistreți morți și a resturilor provenite din urma vânatorilor; modul de desfașurare a campaniilor de conștientizare și de avertizare a gestionarilor fondurilor cinegetice și a vânatorilor; modul de intervenție în cazul suspiciunii și al confirmarii oficiale a bolii la porcii mistreți. 

ADRIAN LUNGU