-

"Păsări pe zăpadă" - expoziție la Muzeul Județean Argeș

Intuind fatul că iarna nu se lasă dusă cu una, cu două, specialiștii Muzeului Județean Argeș vă invită la expoziția temporară „Păsări pe zăpadă” – deschisă vineri, în holul central al instituției.

Aceasta aduce în faţa vizitatorilor exponate care pot fi observate în judeţul Argeş pe timpul iernii. Majoritatea speciilor expuse sunt protejate de Legea Vânătorii şi a Protecţiei Fondului Cinegetic, excepţie făcând: becaţina comună, cioara grivă, cioara de semănătură, cocoşarul, coţofana, fazanul, gaiţa, găinuşa de baltă, gârliţa mare, lişiţa, potârnichea, raţa mică, raţa fluierătoare, raţa cu cap castaniu, raţa moţată, raţa lingurar, raţa suliţar, stăncuţa şi sturzul de vâsc, care se vânează, aflăm de la corespondentul Radio Antena Satelor, Constantin Pașol.

Un grad mai mare de protecţie au speciile: cufundarul polar, cormoranul mic, buhaiul de baltă, egreta mare, gâsca cu gât roşu, raţa roşie, ferăstraşul mic, codalbul, eretele vânăt, acvila de munte, cocoşul de munte, huhurezul mare, ciuful de câmp, pescăraşul albastru, ghionoaia sură, ciocănitoarea neagră, ciocănitoarea de grădini, ciocănitoarea de stejar, ciocănitoarea cu spate alb şi ciocănitoarea de munte.

Printre piesele etalate se numără şi câteva specii protejate care au nevoie de ajutorul oamenilor pentru a supravieţui (cufundarul polar, acvila de munte, gâsca cu gât roşu, pescăraşul albastru, ciocănitoarea cu spatele alb ş.a.). De menţionat două specii pe care le putem considera accidentale pe meleagurile noastre: gâsca cu gât roşu şi mătăsarul.

Ornitologul Adrian Mestecăneanu spune că „În Argeş trăiesc aproape trei sferturi din cele aproximativ 400 de specii de păsări identificate pe teritoriul României; multitudinea lor se datorează reliefului extrem de variat, din golul alpin al Munţilor Făgăraş, Iezer-Păpuşa şi Piatra Craiului, până la întinsele terase, din sud, ale Câmpiei Găvanu-Burdea, care determină apariţia unor habitate terestre diverse. Bogata reţea hidrografică conexă, în cadrul căreia se evidenţiază seria de lacuri de acumulare de pe râul Argeş, creează, la rândul ei, habitate atractive pentru zeci de mii de păsări acvatice, justificând declararea lacurilor dintre localităţile Zigoneni şi Goleşti drept arie protejată.

Aproximativ o sută dintre speciile României sunt întâlnite iarna în judeţul nostru, dintre acestea fiind expuse 83”, a explicat Mestecăneanu, în dubla calitate de ornitolog şi muzeograf.