-

Sfântul Nichita Mărturisitorul

Pe data de 3 aprilie, în Biserica Ortodoxă, se face pomenirea Sfântului Nichita Mărturisitorul. S-a născut în Bitinia (N-V Asiei Mici), și a trăit pe timpul luptei împotriva sfintelor icoane.

Mama lui s-a stins din viaţă la opt zile de la naşterea sa, tatăl sau Filaret, s-a călugărit. Copilul a rămas în grija bunicii care l-a crescut într-un adevărat spirit creştin. Încă din copilărie, Sfântul Nichita frecventa biserica şi a devenit ucenic al pustnicului Ştefan.

După finalizarea studiilor, Sfântul Nichita s-a dus la Mănastirea Midichia. După şapte ani de viaţă sfântă la mănăstire, cunoscut pentru regulile drastice impuse în viaţa monahală a mănăstirii, Sfântul Nichita a fost hirotonit preot. Sfântul Nichifor, cunoscînd viaţa curată a tânărului călugăr, acesta i-a încredinţat conducerea mănăstirii atunci când el însuşi s-a îmbolnăvit.

În timpul prigoanei declanșate de luptători împotriva icoanelor, Sfântul Nichita a fost întemnițat și torturat, fără însă a putea fi clintit din Sfânta Ortodoxie.
În acei ani, sub împărat Leon Armeanul (813-820), erezia iconoclastă a renăscut. Episcopi ortodocşi erau scoşi din funcţie şi exilaţi. În 815 la Constantinopol s-a întrunit un consiliu al ereticilor în cadrul căruia s-a hotărât alungarea Patriarhului Nichifor (806-815), alegînd în locul sfinţiei sale un mirean eretic pe nume Teodot. De asemenea, episcopii ortodocşi exilaţi au fost înlocuiţi cu eretici.

După moartea împăratului Leon Armeanul, Sfântul Nichita a fost eliberat și s-a retras într-un loc pustiu de lângă Constantinopol, unde a petrecut ultimele sale zile în rugăciune. După adormirea sa, trupul lui a fost adus în mănăstirea pe care a păstorit-o. În timpul slujbei de îngropare, mulți bolnavi au ajuns și s-au vindecat atingându-se de trupul său. Sfintele sale moaște au fost așezate lângă cele ale părintelui lui duhovnicesc, sfântul patriarh Nichifor, și ale fratelui său întru nevoințe, sfântul Atanasie.

În Biserica romano-catolică pe data de 03 aprilie - VINEREA SFÂNTĂ (post şi ab.) (Patima şi moartea Domnului); Ss. Alois Scrosoppi, pr.; Sixt I, pp.

Îndreptătorule al Ortodoxiei, învățătorule al dreptei cinstiri de Dumnezeu și al curăției și luminătorule al lumii, Sfinte Nichita roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre. Amin!