-
Puterea credintei

Puterea credintei

În această Sfântă Evanghelie, scrisă de Ioan, poetul apostolilor, se arată cum Iisus se roagă pentru cei ce au cunoscut cuvântul lui Dumnezeu, apoi va veni la Tatăl. El i-a păzit cât timp a fost în lume și nimeni din ei n-a pierit decât fiul pierzaniei – Iuda, pentru ca să se împlinească scriptura. Această rugăciune a lui Iisus este punctul culminant al descoperirii Fiului lui Dumnezeu.

Credința creștină, în esența ei, este o terapie divină, un mod de viață acceptat conștient, din convingere și recunoștință față de Dumnezeu, Creatorul și Mântuitorul nostru, prin care putem dobândi asemănarea noastră cu El în virtute, în special în iubire și smerenie. Din această cauză, primirea calității de creștin sau de fiu al lui Dumnezeu în dar, nu se petrece mecanic, exterior sau magic, nici pripit și fără o bună cunoaștere a dificultăților ce le prezintă, ci este condiționată de parcurgerea liberă și activă a primilor pași în acest fel de viață sfântă.

Iisus, ducându-se la sinagogă, a văzut un orb și, întrebat de ucenicii săi cine a păcătuit, el sau părinții lui, Iisus a spus că nimeni, ci acest lucru s-a făcut pentru a se arăta lucrarea lui Dumnezeu.

Apoi a făcut tină, i-a uns ochii orbului și l-a trimis să se spele la scăldătoarea Siluamului. Orbul așa a făcut și a văzut. El era foarte bucuros iar cei ce-l vedeau se minunau. Unii nu erau siguri că el este, alții erau, dar fariseii s-au tulburat.

Pagina 76 din 94