-
Puterea credintei

Puterea credintei

Scopul vieții creștine este dobândirea harului Duhului Sfânt (Ioan 3, 5 ), iar aceasta înseamnă a fi organ viu, conștient și activ al Bisericii – garanția de netăgăduit a prezenței Duhului Sfânt în lume (Luca 24, 49 ; Ioan 14, 26 ).
Din acest motiv, este foarte important să învățăm, înainte de toate, ce este Biserica pentru a vedea apoi cât de avansați suntem în împlinirea acestui scop și pentru a ne clarifica etapele ce sunt parcurse pentru atingerea lui. Altfel, există riscul să confundăm scopul vieții duhovnicești cu mijloacele văzute rânduite de Dumnezeu și să rămânem simplii „primitori" ai puterilor sfințitoare de la care să așteptăm un efect magic, fără a ni le însuși în mod real devenind purtători și transmițători ai lor (Ioan 7, 37-38 ).

În Taina Spovedaniei Hristos este prezent în mod nevăzut ca Doctor tămăduitor al sufletelor noastre, suferă împreună cu noi durerile și urmările pe care le-au imprimat patimile în ființa noastră și ne ajută ca robiți de dragostea Lui biruitoare a morții să ne schimbăm viața punând început bun, eliberându-ne din „anturajul" cel înrobitor al diavolului și al plăcerilor trecătoare oferite de trup și lume.

Primele cuvinte pe care le-au rostit oamenilor Sfântul Ioan Botezătorul în pustia Iordanului (Matei 3, 2), Mântuitorul Hristos la începerea propovăduirii (Matei 4, 17) și Sfinții Apostoli la întemeierea Bisericii sub inspirația Duhului Sfânt(Faptele Apostolilor 2, 38) au fost: „Pocăiți-vă!". Acest îndemn nu este unul întâmplător, secundar, ci prin împlinirea lui redobândim curățirea sufletului și dispoziția smerită plăcută lui Dumnezeu prin care ne facem părtași darurilor Sale cerești.

Pagina 77 din 96