-
Puterea credintei

Puterea credintei

Prin Sfânta Taină a Botezului sunt iertate, așadar, păcatele săvârșite anterior, se scot afară din inimă puterile întunericului (demonii) și se sălășluiește Hristos pentru totdeauna ca Stăpân și Domn, sursă de viață și de putere în dobândirea virtuților. În cazul pruncilor, le este „iertat" (tămăduită firea omenească) de păcatul strămoșesc, adică de înclinarea spre păcat (consecință a păcatului săvârșit de Adam și Eva, dar în special de la strămoșii direcți). Cei botezați sunt eliberați din robia pornirilor egocentrice, de neascultarea față de Dumnezeu și de urmărirea plăcerilor trecătoare prin evitarea durerii (tendință dobândită din pricina nașterii biologice ce se petrece, în condițiile prezente, din poftă trupească). Bineînțeles că aceste daruri ale Botezului se mențin prin continuarea unui mod de viață autentic creștin.

În această Sfântă Evanghelie, scrisă de Ioan, poetul apostolilor, se arată cum Iisus se roagă pentru cei ce au cunoscut cuvântul lui Dumnezeu, apoi va veni la Tatăl. El i-a păzit cât timp a fost în lume și nimeni din ei n-a pierit decât fiul pierzaniei – Iuda, pentru ca să se împlinească scriptura. Această rugăciune a lui Iisus este punctul culminant al descoperirii Fiului lui Dumnezeu.

Credința creștină, în esența ei, este o terapie divină, un mod de viață acceptat conștient, din convingere și recunoștință față de Dumnezeu, Creatorul și Mântuitorul nostru, prin care putem dobândi asemănarea noastră cu El în virtute, în special în iubire și smerenie. Din această cauză, primirea calității de creștin sau de fiu al lui Dumnezeu în dar, nu se petrece mecanic, exterior sau magic, nici pripit și fără o bună cunoaștere a dificultăților ce le prezintă, ci este condiționată de parcurgerea liberă și activă a primilor pași în acest fel de viață sfântă.

Pagina 78 din 96