-
Puterea credintei

Puterea credintei

Primele cuvinte pe care le-au rostit oamenilor Sfântul Ioan Botezătorul în pustia Iordanului (Matei 3, 2), Mântuitorul Hristos la începerea propovăduirii (Matei 4, 17) și Sfinții Apostoli la întemeierea Bisericii sub inspirația Duhului Sfânt(Faptele Apostolilor 2, 38) au fost: „Pocăiți-vă!". Acest îndemn nu este unul întâmplător, secundar, ci prin împlinirea lui redobândim curățirea sufletului și dispoziția smerită plăcută lui Dumnezeu prin care ne facem părtași darurilor Sale cerești.

 

Biserica Ortodoxă prăznuiește Pogorârea Sfântului Duh sau Rusaliile.
Numită şi duminica cincizecimii, sărbătoarea ne aminteşte de momentul biblic în care, la 50 de zile după Învierea Domnului, Sf. Duh se pogoară peste apostolii Mântuitorului, sub forma unor limbi de foc.

Prin Sfânta Taină a Botezului sunt iertate, așadar, păcatele săvârșite anterior, se scot afară din inimă puterile întunericului (demonii) și se sălășluiește Hristos pentru totdeauna ca Stăpân și Domn, sursă de viață și de putere în dobândirea virtuților. În cazul pruncilor, le este „iertat" (tămăduită firea omenească) de păcatul strămoșesc, adică de înclinarea spre păcat (consecință a păcatului săvârșit de Adam și Eva, dar în special de la strămoșii direcți). Cei botezați sunt eliberați din robia pornirilor egocentrice, de neascultarea față de Dumnezeu și de urmărirea plăcerilor trecătoare prin evitarea durerii (tendință dobândită din pricina nașterii biologice ce se petrece, în condițiile prezente, din poftă trupească). Bineînțeles că aceste daruri ale Botezului se mențin prin continuarea unui mod de viață autentic creștin.

Pagina 81 din 99