-

Postul Paştelui – „Postul Mare” partea II

"Pentru cei ce postesc de bunăvoie, postul le este folositor tot timpul pentru că demonii nu îndrăznesc să atace pe cel ce posteşte, iar îngerii, păzitorii vieţii noastre, stau cu plăcere lângă cei ce-şi curăţesc sufletul cu post."
Sfântul Vasile cel Mare

Spunem despre „Postul Mare” că este un post aspru, având puţine perioade de dezlegare la pește: la praznicul Bunei Vestiri (25 martie) și la Intrarea Domnului în Ierusalim (Floriile, duminica dinaintea Învierii).

Sunt scutiţi de ajunare copiii, lăuzele, bătrânii, bolnavii și cei aflaţi în diferite neputinţe. În această perioadă nu se consumă: carne, ouă, brânză, pește și vin, excepţie făcând doar zilele de dezlegare care au rânduiala lor.

În perioada Postului Mare se săvârșească în modul obișnuit Sfânta Liturghie doar în zilele de sâmbătă și duminică, în celelalte zile împărtășirea credincioșilor făcându-se seara după vecernie, în cadrul „Liturghiei Darurilor mai înainte sfinţite”.

"Mulţi se împărtăşesc o dată pe an, alţii de două ori, alţii de mai multe ori. Pe care dintre ei îi vom ferici mai mult? Pe cei care se împărtăşesc o dată, pe cei care se împărtăşesc de câteva ori sau pe cei care se împărtăşesc de mai multe ori? Nici pe unii nici pe alţii, ci pe cei care se apropie de sfântul potir cu conştiinţa curată, cu inima neprihănită, cu trăire lipsită de reproşuri. Aceştia se pot împărtăşi mereu." - Sfântul Ioan Gură de Aur

Spre deosebire de alte perioade liturgice (ale slujbelor) din anul bisericesc, Postul Mare se caracterizează prin cântări care exprimă pocăința credinciosului.

Aceste cântări sunt o tânguire profundă după Raiul pierdut, după bucuria și pacea cerească, dar și o înfricoșată plângere pentru posibilitatea nedorită ca finalul vieții să ne găsească departe de Dumnezeu.

"Cel ce crede în Mine nu crede în Mine, ci în Cel ce M-a trimis pe Mine. Şi cel ce Mă vede pe Mine vede pe Cel ce M-a trimis pe Mine. Eu, Lumină am venit în lume, ca tot cel ce crede în Mine să nu rămână întuneric." - Domnul Iisus Hristos