-

"Ghidul privind rezidenţa fiscală a persoanelor fizice" tradus de ANAF în limba engleză

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală vine în sprijinul contribuabililor persoane fizice şi pune la dispoziţia acestora Ghidul privind rezidenţa fiscală a persoanelor fizice, tradus în limba engleză.

Materialul informativ este publicat pe site-ul www.anaf.ro, în secţiunea "Asistenţă contribuabili" rubrica "Ghiduri curente" şi poate fi accesat la următorul link:https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Ghid_StabilireaRezidenteiFiscale_Editie2019_EN.pdf

Reamintim contribuabililor persoane fizice care le sunt obligaţiile în raport cu ANAF, privitor la chestionarele care trebuie depuse pentru stabilirea rezidenţei fiscale:

Persoanele fizice care pleacă din ţară pentru o perioadă sau mai multe perioade de şedere în străinătate care depăşesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, au obligaţia completării şi depunerii formularului "Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la plecarea din România". 

De asemenea, persoanele fizice sosite în România care au o şedere în statul român pe o perioadă sau mai multe perioade care depăşesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, au obligaţia completării formularului "Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la sosirea în România".

Obligaţia depunerii Chestionarelor pentru stabilirea rezidenţei fiscale atât la plecarea din România cât şi la sosirea în România este reglementată de Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenţa în România a persoanelor fizice.

Ca urmare a depunerii chestionarelor, organul fiscal analizează situaţia concretă a persoanei fizice, luând în considerare prevederile convenţiei de evitare a dublei impuneri sau prevederile Codului fiscal, după caz, precum şi documentaţia prezentată de contribuabili în vederea stabilirii rezidenţei fiscale. În ceea ce priveşte documentele justificative, menţionăm că organul fiscal poate solicita şi alte documente pe care le consideră relevante pentru stabilirea rezidenţei fiscale. Referitor la documentele justificative precizăm că acestea trebuie depuse în limba română, având în vedere că limba oficială în administraţia fiscală din România este limba română. Astfel, orice document sau înscris care se prezintă Agenţiei fiscale trebuie să fie însoţit de traduceri în limba română, certificat de un traducător autorizat. 

ANAF desfăşoară miercuri, 17 iulie a.c., o sesiune de îndrumare şi asistenţă pe pagina de Facebook a instituţiei, cu tema "Stabilirea rezidenţei fiscale a persoanelor fizice la plecarea din România şi la sosirea în România".   

Citește mai mult despre stil de viațăsfatul medicului și idei practice.  

Sursa foto: WIKIPEDIA