-

Româna pentru toți. 2018 şi marea sa dificultate ortoepică

Sub raportul pronunţiei, categoric este una dintre cele mai dificile combinaţii cifrice din limba română. Nu e vorba decât de partea a doua, adică de numeralul 18 (deocamdată nu transcriem rostirea).

Variante… după ureche Nu e nevoie de prea mare efort pentru a auzi sunete-parazit în vorbirea celor din jur, încât ne întrebăm dacă e corect */optisprezece/, */optîsprezece/ sau */optusprezece/.

Ce spune Academia Română

DOOM2 respinge fiecare dintre variantele de mai sus, fiind interzisă o „vocală de sprijin (i, â, u) în interior”. (Erată: â nu este vocală, ci literă care notează vocala î; altfel, ajungem să notăm opt vocale în limba română.) Pentru IOOP, situaţia lui 18 nu e o capcană ortoepică, de vreme ce capitolul „Numeralul” se ocupă doar de cele ordinale (§ 105) şi separat de întâi/întâia (§ 106). „Micul dicţionar ortografic” din 1955 nu indică nici măcar accentul (pe prima silabă). A existat şi un „Dicţionar ortoepic” (1956), în care ar fi trebuit să-şi găsească locul problematicul numeral 18, dar privilegiate sunt altele: „Limba literară contemporană a consacrat formele paisprezece, şaisprezece” (p. 21). Îndreptarul lui Sextil Puşcariu şi Teodor A. Naum, din 1932, include doar ordinalele (al) optsprezecelea, (a) optsprezecea, iar cel din 1909 al lui Șt. Pop le comasează: „opt; optulea; opta; optspre-zece;optzeci”.

Ortografii au cuvântul?

Al. Graur, în „Puţină gramatică”, nu discută numeralul nostru, iar Mioara Avram îl comentează la cap. „Succesiuni nepermise sau cu folosire limitată”. Transpus literal, cuvântul deţine recordul în privinţa aglomerării a cinci consoane:/ptspr/ („Ortografie pentru toţi”, 1990, p. 93).

Greaua moştenire a lui */şaptisprezece/

Citește mai departe articolul pe site-ul ziarului Deșteptarea

„Româna pentru toți”. autor prof. Ioan Dănilă

Te-ar putea interesa și

Probleme uzuale de exprimare în limba română

Scrierea cu majusculă

Articole înrudite