-

Peste 6.000 de locuri, la admiterea în Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

Pentru examenul de admitere în ciclul de studii universitare de licenţă, în anul universitar 2019-2020, la Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti au fost scoase la concurs de către Ministerul Educaţiei Naţionale, 6.045 de locuri, dintre care 1.075 de locuri cu taxă.

Concursul ce vizează ocuparea acestora se va desfăşura, pentru trei dintre facultăţile din cadrul U.P.B, chiar în momentul înscrierii, iar pentru celelalte 12 facultăţi, în datele de 22 şi 23 iulie.

Înscrierile candidaţilor pentru examenul de admitere în ciclul de studii universitare de licenţă, în anul universitar 2019-2020, la Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti au fost programate pentru perioada 15-20 iulie 2019, acestea urmând să se facă la secretariatele fiecărei facultăţi pentru care concurenţii optează. Atât taxa de înscriere (125 lei) cât şi taxele de şcolarizare anuale (4.000 lei pentru toate facultăţile din cadrul U.P.B cu excepţia Facultăţii cu Predare în Limbi Străine unde taxa este de 4.500 lei) au rămas neschimbate.

În ceea ce priveşte numărul locurilor scoase la concurs, în topul facultăţilor se numără Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei (635 de locuri bugetate/85 de locuri cu taxă), Facultatea de Automatică şi Calculatoare (580 de locuri bugetate/225 de locuri cu taxă) şi Facultatea de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice (550 de locuri bugetate/50 de locuri cu taxă).

Examen scris sau test grilă şi interviu

Pentru concursul de admitere la studiile de licenţă pentru Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor şi Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor candidaţii vor susţine TESTUL GRILĂ şi interviul chiar în momentul înscrierii, zilnic între orele 09:00 - 16:00, în perioada 15-20 iulie. În ceea ce priveşte, candidaţii înscrişi la examenul de admitere în ciclul de studii universitare de licenţă, în anul universitar 2019-2020, pentru celelalte 12 facultăţi ale UPB, aceştia vor susţine două probe scrise , în zilele de 22 şi 23 iulie 2019, începând cu ora 10:00, cu o durată de maximum 2 ore.

Mai multe detalii legate de distribuirea locurilor pe fiecare dintre cele 15 facultăţi ale universităţii găsiţi la www.upb.ro/admitere/admitere-licenta/. În plus, toate informaţiile necesare realizării etapelor de înscriere şi concurs pot fi accesate la adresa www.admitere.pub.ro, dar şi pe site-ul oficial al universităţii, www.upb.ro, la secţiunea Admitere licenţă. Precizăm faptul că olimpicii internaţionali şi naţionali din perioada ciclului de învăţământ liceal, la disciplinele chimie, fizică, matematică şi informatică, vor fi admişi în Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti doar pe baza documentelor care să ateste performanţele şcolare obţinute.

Facilităţi acordate candidaţilor UPB

În perioada susţinerii examenului de admitere (19-26 iulie 2019) Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti va oferi, în regim gratuit, cazare pentru toţi candidaţii din provincie care vor solicita acest lucru, precum şi pentru un însoţitor al acestora. Candidaţii pot beneficia de cazare pe baza prezentării, la administraţia căminului, a actului de identitate şi a legitimaţiei de concurs primită în momentul înscrierii la secretariatul facultăţii pentru care au optat.

În prezent, prin cele 15 facultăţi ale sale, Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti şcolarizează un număr de peste 30.000 de studenţi, dintre care 6.000 vor accede în vara acestui an, pentru prima oară, pe treptele universităţii.

În ceea ce priveşte taxa de înscriere în examen, în valoare de 125 de lei, vor fi scutiţi de la plata acesteia candidaţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi de la casele de copii, copiii eroilor martiri sau ai răniţilor în Revoluţia din 1989, copiii salariaţilor UPB sau cei ai personalului didactic auxiliar.

De asemenea, candidaţii care au o situaţie materială precară, în special cei proveniţi din mediul rural, pot fi scutiţi de la plata acestei taxe, în urma unei solicitări adresate Universităţii.

Sursa: AGERPRES

CItește mai mult despre stil de viață, sfatul medicului și idei practice.