-

Juridic

Prevederile din legea de vânzare-cumpărare a terenurilor agricole care stabilesc că antecontractele autentificate la notariat anterior intrării în vigoare a acesteia sunt exceptate de la aplicarea actului normativ au fost declarate neconstituționale de către CCR.

În primul rând, pornim de la premisa că, în momentul cumpărării unui bilet de călătorie, se realizează, din punct de vedere juridic, un contract simplificat, care generează drepturi şi obligaţii în sarcina ambelor părţi.

Termenul în care trebuie comunicate procesele-verbale de contravenție a fost dublat începând din data de 1 februarie, conform unui act normativ publicat recent în Monitorul Oficial.

Pagina 22 din 24