-

Program pentru încadrarea în muncă a persoanelor defavorizate

Un program social care vizează înfiinţarea de locuri de muncă pentru persoanele defavorizate a fost lansat în Năpradea, judeţul Sălaj.

Este a doua etapă a unui parteneriat româno-american în domeniul producţiei de componente electrice.

Investiţia s-a concretizat deja prin înfiinţarea a 30 de noi locuri de muncă pentru persoane defavorizate din localitatea Cheud. Programul investiţional are ca obliectiv reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate în care există populaţie aparţinând minorităţii rome.

Deschiderea secţiei de producţie a fost realizată de un gup de firme private din judeţul Maramureş, la iniţiativa asociaţiei profesionale neguvernamentale de asistenţă socială ASOC, Primăria Năprada şi Şcoala Gimnazială Traian Cruţu Năprada.

Obiectivul general al proiectului este implementarea pentru comunitatea de romi din localitatea Gheud, respectiv pentru cel puţin 500 de persoane, a unui pachet de măsuri integrate de incluziune socială, combaterea sărăciei şi a oricărei forme de discriminare.

Sursa: rador

Articole înrudite