-

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară va finanţa din veniturile proprii cadastrul a trei instituții publice.

ANCPI va finanța cu 81 milioane de lei, lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor aparţinând aparţinând domeniului public şi/sau privat al statului pentru trei instituţii, respectiv Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, Agenţia Domeniilor Statului şi Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice ”Gheorghe Ionescu Siseşti”.”Lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor se vor derula pe o suprafaţă de 203.332,63 de hectare, aparţinând Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării - valoarea finanţării fiind de 30.819.126,73 de lei cu TVA, pe o suprafaţă de 315.432,92 de hectare, aparţinând Agenţiei Domeniilor Statului - valoarea finanţării fiind de 47.314.938 de lei şi pe o suprafaţă de 19.103,33 de hectare, aparţinând Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice ”Gheorghe Ionescu Siseşti” - valoarea finanţării fiind de 2.895.491,73 de lei cu TVA”, se arată într-un comunicat al ANCPI. Sumele vor fi decontate de ANCPI după recepţia lucrărilor, iar contractele de finanţare sunt multianuale.Înregistrarea sistematică a imobilelor aparţinând domeniului public şi /sau privat al statului se face în baza Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, modificată prin Legea nr.185/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2018 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului. Astfel, ANCPI finanţează, în cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023 şi lucrările de înregistrare sistematică ce vor fi iniţiate de administratorii bunurilor din domeniul public şi/sau privat al statului. De asemenea, procedurile de alocare şi decontare a sumelor pentru aceste lucrări sunt prevăzute în Ordinul comun al directorului general al ANCPI şi al ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale precum şi în Ordinul comun al directorului general al ANCPI şi al ministrului Mediului. ”Obiectivul principal al PNCCF este înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor (terenuri, clădiri şi apartamente) din România în Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară. Programul este finanţat din veniturile proprii ale ANCPI - peste patru miliarde de lei, dar şi din fonduri europene obţinute prin Programul Operaţional Regional, în cuantum de peste 300 de milioane de euro. În cadrul acestui program, o altă sursă de finanţare poate fi bugetul local al primăriilor”, se mai spune în comunicat.

Sursa: agerpres.ro
Sursa foto: tlnews.ro