-

Sunt șanse importante de dezvoltare a afacerilor, în anul 2018, pe teritoriul ITI Delta Dunării. Află și tu despre ce anume este vorba.

Mai bine de 50 de milioane de euro sunt în prezent puse la dispoziţia IMM-urilor prin mecanismul financiar ADI ITI Delta Dunării (Asociaţia pentru Dezvoltare Intercomunitară ITI Delta Dunării), bani prin care investitorii privaţi îşi pot dezvolta afacerile.

Apelul deschis prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 dă posibilitatea accesării unor finanţări de minimum 200.000 euro şi maximum 1.000.000 euro pentru proiecte dedicate stimulării competitivităţii IMM-urilor.

Construirea, modernizarea şi extinderea spaţiilor de producţie sunt câteva dintre reperele acestei linii de finanţare care are un rol extrem de important pentru ceea ce înseamnă dezvoltarea sectorului economic privat generator de locuri de muncă.

IMM-urile au această oportunitate odată cu aprobarea versiunii finale a ghidului din cadrul Axei Prioritare 2 pentru îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, lansat de Autoritatea de Management pentru POR 2014-2020.

Investiţiile eligibile pentru co-finanţare includ:

- Investiţii finanţabile prin ajutor de stat regional: Construirea, modernizarea, extinderea spaţiilor de producţie/servicii; Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line;

- Investiţii finanţabile prin ajutor de minimis: Implementarea procesului de certificare/recertificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calităţii, mediului sau sănătăţii; activităţi specifice procesului de internaţionalizare (participarea la târguri şi expoziţii internaţionale, misiuni comerciale).
etc.

Apelul este destinat investiţiilor teritoriale integrate în arealul format din 38 de unităţi administrativ-teritoriale din cadrul Rezervaţiei Biosfera Delta Dunării, judeţul Tulcea şi nordul judeţului Constanţa, în zonele identificate ca prioritare în cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (aprobată prin HG nr. 602/2016).

Apelul va fi deschis numai proiectelor implementate în teritoriul format din unităţile administrativ teritoriale menţionate, în conformitate cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării.

Solicitanţii eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt societăţile constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care se încadrează în categoria IMM-urilor din mediul urban, sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural.

Perioada în care pot fi depuse cereri de finanţare: 23 februarie 2018 - 23 august 2018.

În urma demersurilor întreprinse de ADI ITI Delta Dunării, alocarea prezentului apel de proiecte s-a majorat de la 21 de milioane euro la peste 50 milioane euro.

Condiţiile de accesare a finanţării sunt detaliate în Ghidul specific acestui apel, disponibil pe http://www.itideltadunarii.com/.