-

Testele de planeitate pe loturile 3 şi 4 Sebeş - Turda şi cele de rugozitate pe lotul 3 al aceleiaşi autostrăzi, se efectuează conform normativelor în vigoare.

Testele de planeitate efectuate în aceste zile de o echipă mixtă coordonată de DRDP Iaşi, pe loturile 3 şi 4 Sebeş -Turda, reprezintă o nouă verificare, după ce anterior CESTRIN efectuase teste similare cu echipamentul Hawkey 2000, de măsurare a planeităţii şi rugozitătii drumului, în profil longitudinal, care se exprimă în indice de planeitate IRI (m/km).

Actualele teste de planeitate sunt efectuate cu dreptarul de 3 m ( LATA), un dispozitiv atestat metrologic, care arată cu o acurateţe de 100 % nivelul de uniformitate al căii de rulare, pe suprafaţa măsurată, sub acest dreptar şi se exprimă în mm.

Rugozitatea este măsurată pe lotul 3 al autostrăzii Sebeş-Turda cu pendulul, un instrument de asemenea atestat metrologic, care oferă informaţii relevante despre aderen?a căii de rulare, exprimată în unităţi ptv. şi aceste măsurători vin după testele desfăşurate de CESTRIN cu echipamentul Hawkey 2000, care a măsurat adâncimea medie a macrotexturii prin metoda volumetrică, iar rezultatele sunt exprimate în mm.

Hawkey 2000 este un echipament de ultimă generaţie, cu înalte performanţe în măsurarea planeităţii şi rugozităţii drumurilor, aflat la ora actuală în dotarea unor state europene ca Germania, Franţa şi Austria.

Măsurătorile cu aceste dispozitive sunt prevăzute în normativul AND 605/2013 pentru mixturi asfaltice executate la cald.

Testele care se realizeaza acum pe cele două loturi ale autostrăzii Sebe?-Turda au ca scop să ofere CNAIR siguranţa că Antreprenorii şi-au respectat exigenţele calitative, asumate prin proiectele proprii. Se doreşte să se stabilească şi dacă modul în care au fost executate lucrările respectă exigenţele minime de calitate prevăzute de reglementările tehnice şi de legislaţie în vigoare. Aceasta în contextul în care verificările complexe, efectuate anterior de CESTRIN cu aparatură de ultimă generaţie, au arătat o posibilă nerespectare de către Constructori a propriilor proiecte şi a exigentelor minime care derivă din reglementările tehnice în vigoare.

Noile măsurători sunt efectuate prin metode clasice alternative, mai puţin complexe, care au însă ca scop lămurirea situaţiei create de contestarea de către Constructori a rezultatelor testelor precededente, efectuate de CESTRIN.

Din echipa care efectuează testele pe loturile 3 şi 4 ale autostrăzii Sebeş - Turda fac parte reprezentanţi ai CESTRIN, ai Constructorilor şi ai Consultanţilor.

Comunicat de presă - CNAIR

Sursa foto