-

Plenul Senatului a adoptat o propunere legislativă privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Direcţiei Apelor Argeş - Vedea Piteşti.

Transmiterea se va face în domeniul public al judeţului Giurgiu şi în administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu.
Proiectul, iniţiat de senatorul PSD Tit-Liviu Brăiloiu, a fost adoptat cu 78 de voturi ”pentru”, 18 ”împotrivă” şi o abţinere.
”În scopul stimulării economice a activităţilor din judeţul Giurgiu, prin atragerea de investiţii cu capital străin şi autohton, prin sporirea posibilităţilor de folosire a resurselor locale şi naţionale din zona judeţului Giurgiu, proiectul de lege propune transmiterea Lacului de acumulare Grădinari, inclusiv digurile de contur Zorile şi Podişoru, pârâu Valea Ilfovăţ şi a barajului Grădinari, din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale ”Apele Române” - Direcţia Apelor Argeş - Vedea - judeţul Giurgiu în domeniul public al judeţului Giurgiu şi în administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu, în vederea realizării unui proiect ”Spaţiu pentru pescuit sportiv şi agrement'', potrivit expunerii de motive.Comisia de specialitate a dat raport de respingere a acestui proiect, iar acesta nu a fost adoptat de plenul Senatului.
Senatul este prima Cameră legislativă sesizată.

Sursa: agerpres.ro
Sursa foto:mediafax.ro