-

Starea tehnică şi funcţională a construcţiilor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor din judeţul Maramureş este una bună.

Detalii se menţionează un raport al Ministerul Apelor şi Pădurilor, în urma unor verificări efectuate în teren, informează un comunicat al Prefecturii Maramureş.”Specialiştii şi experţii în domeniu au precizat că starea tehnică şi funcţională a digurilor verificate este buna. Nu sunt zone cu eroziuni care să pună în pericol stabilitatea liniilor de apărare şi nu au fost constatate denivelări ale taluzului interior sau exterior, respectiv coronamentului. Au fost executate lucrări de întreţinere a covorului vegetal şi de defrişare a vegetaţiei arborescente. Nu sunt afectate lucrările de apărare de mal, iar secţiunile de scurgere asigură tranzitarea apelor mari şi a formaţiunilor de gheţuri. Echipamentele hidromecanice aferente subtraversării digurilor sunt din punct de vedere tehnic în stare bună, funcţionale”, a declarat preşedintele Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, prefectul Vasile Moldovan.Pe râurile Vişeu, Dobric şi Valea Mârza au fost efectuate lucrări de decolmatare şi recalibrare care au contribuit la eliminarea blocajelor din albie, dar şi la mărirea secţiunii de scurgere cu efect deosebit la ape mari, fapt ce asigură un grad mai mare de siguranţă a gospodăriilor, infrastructurii rutiere, dar şi obiectivelor social-economice din zonă.La nivelul celor 76 de unităţi administrativ-teritoriale au fost efectuate demersurile pentru elaborarea documentaţiilor de urbanism, care includ hărţile de risc şi hazard la inundaţii. În prezent, sunt 46 de documentaţii aprobate, opt în curs de avizare şi 22 de documentaţii în elaborare.După verificare, comisia a întocmit un proces verbal care a fost înaintat către Comitetul Ministerial pentru Situaţii de Urgenţă. În planul de măsuri sunt prevăzute demersuri pentru promovarea investiţiilor de pe lista cu puncte critice. Această listă a fost prezentată şi aprobată în şedinţa Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă din luna august şi transmisă la Administraţia Naţională Apele Române şi Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă.Conform aceleiaşi surse, acţiunea a fost coordonată de către directorul SGA Maramureş, Ciprian Codreanu, în calitate de şef de suport al grupului tehnic pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase şi accidente la construcţii hidrotehnice.Din comisia de verificare au făcut parte reprezentanţi din Ministerul Apelor şi Pădurilor, Administraţia Naţională Apele Române, Administraţia Bazinală de Apă ”Someş-Tisa”, ISU Maramureş, ANIF Maramureş şi SGA Maramureş. Comisia a verificat diguri aflate în administrarea Sistemului Hidrotehnic Someş, pe râurile Tisa, Vişeu şi Lăpuş.

Sursa: agerpres.ro
Sursa foto:adevarul.ro