-

În județul Argeș autoritățile verifică curățenia apelor curgătoare și salubrizarea râurilor.

Nu mai puțin de trei echipe mixte formate din reprezentanţi ai Administraţiei Bazinale de Apă Argeş-Vedea, Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenşă Argeş, Gărzii Naţionale de Mediu – Comisariatul Judeţean Argeş şi Gărzii Forestiere desfăşoară acţiuni de verificare a salubrizării cursurilor de apă.

Echipele au ca misiune verificarea modului în care au fost realizate măsurile şi lucrările stabilite la verificările efectuate în anul 2018, verificarea existenţei depozitelor de deşeuri şi de material lemnos pe malurile şi în albiile cursurilor de apă precum şi în secţiunile de scurgere a podurilor şi podeţelor, modul în care au fost realizate/întreţinute şanţurile şi rigolele de scurgere a apelor pluviale în localităţi, verificarea zonelor nesalubrizate de pe cursurile de apă unde s-au produs inundaţii în anul 2018 (inclusiv cele semnalate de autorităţile locale) şi stadiul măsurilor şi lucrărilor de remediere realizate.

La nivelul fiecărei primării verificate se va întocmi câte un proces-verbal cu concluziile acţiunilor, termenele şi măsurile stabilite pentru remedierea neconformităţilor/deficienţelor, astfel încât măsurile dispuse să conducă la diminuarea efectelor unor eventuale inundaţii în această primăvară.

Acolo unde nu vor fi respectate termenele stabilite, se vor aplica sancţiuni celor cu responsabilităţi în salubrizarea cursurilor de apă, în conformitate cu prevederile legale.

Constantin Pașol