-

Direcţia silvică efectuează ample verificări ale calităţii actului administrativ la ocoalele silvice din subordine.

Direcţia Silvică Caraş-Severin, ca unitate a Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, desfăşoară actul de administrare prin cele 17 subunităţi (ocoale silvice), iar prin activităţile pe care le desfăşoară urmăreşte aplicarea strategiei naţionale în domeniul silviculturii, acţionând pentru apărarea, gestionarea, conservarea şi dezvoltarea durabilă a fondului forestier proprietate publică a statului, respectiv a celui proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale sau proprietate privată pe care îl administrează, precum şi gestionarea fondurilor cinegetice, pentru recoltarea, prelucrarea şi valorificarea produselor specifice fondului forestier.
Periodic şi sistematic, Direcţia Silvică Caraş-Severin prin personalul angajat în centrala direcţiei, derulează activităţi de verificare a activităţii ocoalelor silvice. O astfel de acţiune de control se desfăşoară în aceste zile la Ocolul Silvic Băile Herculane unde, din păcate, actul de administrare, cel puţin în ultima perioadă, se dovedeşte că a înregistrat deficienţe majore, exemplu stând faptele ilegale identificate în parchetele de exploatare contractate de operatori economici ca masă lemnoasă pe picior, în parchetele exploatate de către prestatori servicii sau în cantoanele gestionate de personalul silvic, constând în:
Utilizarea ilegală a ciocanelor de marcat de către angajaţi ai ocolului silvic, fiind marcat ilegal un volum de 142 mc într-un singur parchet de exploatare a masei lemnoase;
Executarea de drumuri de colectare a masei lemnoase pe trasee neautorizate pe o lungime de 1,5 km;
Scoaterea din rădăcini ale arborilor nemarcaţi cu utilaje utilizate construirea căilor de colectare a lemnului din parchete (excavatoare);
Tăieri ilegale de arbori nemarcaţi 339 mc cu o valoare 150.600 lei;
Confiscarea fizică a unui volum de 55 mc cu o valoare de 11.418 lei.
Pentru faptele de natură penală identificate Direcţia Silvică Caraş-Severin va sesiza organele de cercetare abilitate, faptele de natură contravenţională au fost sancţionate, iar pentru personalul silvic implicat se vor demara şi acţiuni de cercetare disciplinară preliminară în vederea luării celor mai drastice măsuri de sancţionare, mergând până la desfacerea contractului individual de muncă, în funcţie de gravitatea faptelor săvârşite.
Direcţia silvică îşi asumă în continuare rolul de administrator responsabil şi transparent şi nu va tolera activităţi ilegale, desfăşurând permanent acţiuni de identificare a acestora la toate ocoalele silvice, chiar în aceste zile desfăşurându-se verificări la Ocoalele Silvice Reşiţa şi Berzasca.

RADOR
Foto: Pixabay