-

Fondul Proprietatea prezintă deciziile luate la cea mai recentă adunare a acţionarilor, la 14 ani de la înființare.

Fondul Proprietatea a fost creat în 2005 pentru a asigura resursele financiare necesare despăgubirii persoanelor expropriate în mod abuziv în timpul regimului comunist cărora, din diverse motive, nu li s-au putut restitui în natură imobilele confiscate. La momentul respectiv capitalul social al fondului a fost constituit în principal din pachete de acţiuni la societăţi publice, mai ales din domeniul energetic.

Dacă la înfiinţare acţionarul unic era statul român prin intermediul Ministerului Finanţelor Publice, în urma îndeplinirii unor etape strict determinate de lege titularii drepturilor de despăgubire au devenit acţionari ai Fondului Proprietatea, iar după ce a fost permisă vânzarea acţiunilor a fost posibil ca fondurile străine de investiţii, dar şi alte persoane fizice să intre în acţionariatul Fondului, deşi nu aveau nicio legătură cu procesul de despăgubire a proprietăţilor confiscate de regimul comunist.

În prezent, Ministerul Finanţelor nu mai deţine decât 4% din capitalul social subscris, iar persoanele fizice române puţin peste 15%, restul fiind în posesia unor fonduri străine de investiţii, unor acţionari instituţionali români şi străini şi unor persoane fizice nerezidente. De asemenea, Fondul Proprietatea deţine acţiuni proprii reprezentând aproape 18% din capitalul social subscris.

RADOR

Foto: Pixabay

Citește mai mult despre stil de viațăsfatul medicului și idei practice.