-

Odată cu obţinerea calităţii de Stat Membru al Uniunii Europene, România, prin Poliţia de Frontieră Română, a devenit membru cu drepturi depline în Agenţia FRONTEX.

Pentru atingerea obiectivelor operaţionale, Agenţia coordonează activităţi privind controlul la frontieră în Statele Membre UE şi în/cu ţările terţe, sprijină Statele Membre în pregătirea poliţiştilor de frontieră, efectuează analize de risc, urmăreşte aplicarea celor mai noi soluţii tehnice obţinute în baza muncii de cercetare în domeniile de interes pentru controlul şi supravegherea frontierelor şi acordă Statelor Membre asistentă tehnică şi operaţională consolidată în domeniul frontierelor externe, anunță MAI într-un comunicat de presă.

Poliţia de Frontieră Română realizează legătura cu Agenţia Frontex prin intermediul unei structuri special înfiinţate în acest scop - Punctul Naţional de Contact, cu sediul la Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră.

Implicarea Poliţiei de Frontieră în activităţile Agenţiei constă în participarea cu experţi / echipament tehnic la operaţiunile comune, organizarea de operaţiuni comune pe teritoriul ţării noastre, acordarea de asistenţă operativă pentru perioade limitate de timp, sub forma unor echipe de intervenţie la frontiere, participarea cu mijloace de mobilitate navală în cadrul activităţilor de prevenire şi combatere a migraţiei ilegale la frontierele maritime externe ale Uniunii Europene, participarea la realizarea analizei de risc la nivel european cu ajutorul specialiştilor din structura de specialitate a Poliţiei de Frontieră Române, precum şi prin pregătirea poliţiştilor de frontieră în cadrul sesiunilor / cursurilor special organizate.

Contribuţia Poliţiei de Frontieră Române la misiunile FRONTEX în anul 2019:

Pe parcursul a 11 luni din anul 2019, Poliţia de Frontieră Română a fost implicată în 12 operaţiuni comune şi în 4 proiecte operaţionale (Seconded Team Member - sTM, Multipurpose Maritime Operation - MMO, Staff Exchange - Schimb de personal la frontierele terestre şi aeriene) cu participarea a 195 de poliţişti de frontieră, experţi cu diverse profiluri profesionale şi membri de echipaj ai mijloacelor de mobilitate navală.

La frontiera terestră, instituţia noastră a participat în cadrul a trei operaţiuni comune - Flexible Operational Activities 2019 în Bulgaria şi Republica Elenă, Focal Points Land 2019 în Polonia, Republica Elenă şi Bulgaria şi FOA WB 2019 în Albania, cu 46 experţi poliţişti de frontieră, camere portabile cu termoviziune, autospeciale de patrulare transport canin, echipaje canine, autoturisme de transport şi patrulare.

De asemenea, în Punctele Focale terestre (Galaţi, Albiţa, Sculeni şi Moraviţa) şi-au desfăşurat activitatea 29 experţi din UE în detectarea autoturismelor de lux furate şi în detectarea falsurilor în documente.

La frontiera maritimă, Poliţia de Frontieră Română a participat la cinci operaţiuni comune (Themis 2019 în Republica Italiană, Poseidon 2019 în Republica Elenă, Minerva 2019 şi Indalo 2019 în Regatul Spaniei, Focal PointsSea 2019 în Republica Cipru) şi la un proiect operaţional ('MMO 2019'), activităţi coordonate de FRONTEX cu experţi poliţişti de frontieră români, din care 108 membri de echipaj şi 2 ofiţeri de legătură naţionali detaşaţi pentru cele două nave maritime de patrulare (CPV proiect P 157).

Astfel, în ceea ce priveşte operaţiunile maritime, în 11 luni din 2019, poliţiştii de frontieră români de pe navele PFR au participat la misiuni internaţionale în cadrul cărora au asigurat supravegherea frontierei maritime externe în Marea Egee, respectiv au reuşit să salveze şi să transfere la bordul navelor peste 578 de persoane (254 bărbaţi, 181 femei şi 143 minori), ce se aflau în pericol, pe ambarcaţiuni gonflabile care navigau sau se aflau în derivă pe mare.

Reamintim că obiectivul principal al operaţiunii comune maritime este de a oferi sprijin autorităţilor naţionale în supravegherea şi controlul frontierelor maritime ale Uniunii Europene, precum şi de căutare şi salvare a persoanelor aflate în dificultate pe mare, la frontiera externă.

Operaţiunea este o continuare a activităţilor anterioare pentru gestionarea fluxurilor de migraţie ilegală, în cadrul cărora Poliţia de Frontieră Româna a avut permanent o contribuţie semnificativă, atât din punct de vedere al mijloacelor tehnice, cât şi din punctul de vedere al numărului, profilelor profesionale şi profesionalismului experţilor detaşaţi, aprecierile venind atât din partea autorităţilor de frontieră aparţinând statelor membre participante, cât şi din partea Agenţiei.

În perioada 07.05-15.06.2019, Poliţia de Frontieră Română a participat la proiectul MMO 2019 (în cadrul Operaţiunii Focal Points Sea 2019) organizat de Agenţie la Marea Neagră. Garda de Coastă a participat cu 11 mijloace de mobilitate navală. Au fost efectuate 39 misiuni (peste 1.000 ore patrulare), iar împreună cu reprezentanţii Agenţiei Naţionale de Pescuit şi Acvacultură (ANPA) s-au monitorizat 700 nave şi ambarcaţiuni, fiind realizate 90 de acţiuni de abordare şi control poliţienesc, precum şi de control al pescuitului.
La frontiera aeriană, Poliţia de Frontieră Română a participat cu 18 experţi în trei operaţiuni comune (Alexis 2019, Puncte Focale Aeriene 2019 şi Puncte de Coordonare Aeriene) şi la un proiect operaţional (Staff Exchange - Regular Officers şi Intermediate Managers) în aeroporturile din Munchen, Toulouse, Ljubljana, Vilnius, Roma, Viena, Munchen Praga, Veneţia, Varşovia, Zagreb, Sofia, Porto şi Chişinău.

O altă activitate importantă desfăşurată în cadrul cooperării cu Agenţia Frontex este participarea la Consiliul de Administraţie al Frontex (Management Board), precum şi participarea poliţiştilor de frontieră români în cadrul activităţilor de pregătire organizate de Agenţie.

În cursul anului 2019, peste 200 poliţişti de frontieră români au luat parte la activităţi de dezvoltare, pregătire, respectiv de instruire efectivă în domenii de specialitate, organizate de către Agenţia Frontex.

Foto: MAI