-

La Cernăuți, Ucraina, a fost semnat duminică, 13 mai 2018, un protocol de colaborare între Centrul Cultural Român Eudoxiu Hurmuzachi și Centrul Cultural al Sectorului 1 al Municipiului București.

Părțile, reprezentate prin acad. Vasile Tărâțeanu și Ion Bogdan Mihălescu, se angajează să desfășoare o cooperare instituțională prin organizarea în comun a unor evenimente, proiecte, campanii culturale care au ca scop promovarea limbii române, a identității naționale și a valorilor culturale ale poporului român, în rândul cetățenilor români din Cernăuți și sectorul 1 București.

Protocolul a fost încheiat pe o durată nedeterminată și a intrat în vigoare o dată cu semnarea lui. Primul eveniment s-a derualt deja duminică, 13 mai, la Cernăuți, unde a avut loc Parada Portului Popular Românesc cu particparea românilor din Bucovina de Nord (Ucraina), Basarabia (R. Moldova) și Bucovina (România).