-

România 100

Fiică şi soţie de preot, născută în sudul Basarabiei, în urmă cu 143 de ani (în judeţul Ismail, azi în Republica Ucraina), medic şi pedagog, Elena Alistar Romanescu se remarcă ­ într-o epocă în care femeile cu greu îşi croiau drum în politică ­ prin fervoarea cu care militează pentru cauza românilor din Imperiul Ţarist, având un rol covârşitor în Unirea Basarabiei cu România.

Dinspre partea tatălui era o Lahovary, după mamă era Mavrocordat, familie de cărturari, dar principesă devenise prin căsătoria cu principele Valentin Bibescu.

Binecuvântată fie Țara Ardealului, adăpost prielnic între munți, cu pășune grasă și apă din belșug, trecut-au peste ea mulțime de lifte – vari, agatâri și huni, goți, maghiari, muscali, nohai sau nemți.

Pagina 45 din 51