-

Lista centrelor aprobate să colecteze ovine, caprine și bovine

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a publicat lista centrelor autorizate sanitar-veterinar să colecteze ovine, caprine și bovine în vederea exportului.

- Bovinele sunt preluate in Judeţul Cluj la SC SERADRIA din localitatea Răscruci;

- Caprinele tot in același punct din Răscruci dar și în judeţul Tulcea la SC Holder Trade SRL din localitatea Baia;

- Ovinele in judeţul Cluj la  SC SERADRIA CO SRL din localitatea Răscruci și în judeţul Tulcea la  SC Holder Trade SRL din localitatea Baia, transmite Viorel Grosu, corespondent Radio Antena Satelor.

Potrivit acestui act de export, animalele trebuie să provină din exploataţii care au fost indemne de orice interdicţie oficială din motive de sănătate, în ultimele 42 zile în cazul brucelozei, în ultimele 30 zile în cazul antraxului, în ultimele şase luni în cazul rabiei şi nu au intrat în contact cu animale din exploataţii care nu respectau aceste condiţii; exploatația a fost indemnă în ultimele 12 luni de pleuropneumonia contagioasă bovină, dermatoza nodulară contagioasă, boala hemoragică epizootică şi în ultimele şase luni de stomatita veziculoasă; în exploatațiile din care provin animalele nu s-au detectat oficial boala limbii albastre şi febra aftoasă în ultimele 12 luni; ferme indemne clinic de paratuberculoză în ultimele 12 luni. 

Animalele trebuie ținute sub supravegherea medicilor veterinari oficiali ai ţării exportatoare în ultimele 21 zile înainte de export şi au fost găsite indemne clinic de orice simptom al bolilor infecţioase sau contagioase şi au fost testate clinic şi de laborator, obţinându-se rezultate negative pentru bruceloză şi tuberculoză (în cazul bovinelor).

Acestea au rămas de la naştere sau cu cel puţin 30 zile înainte de expediere în exploataţie, iar pe o rază de 150 km nu a existat nici un caz /focar al bolilor menţionate în ultimele 60 de zile. 

Bovinele importate de Arabia Saudită nu trebuie să depăşească vârsta de 10 luni.Bovinele, ovinele şi caprinele importate trebuie să provină dintr-o regiune in care nu s-a detectat oficial ESB şi scrapie în ultimii trei ani. Autorităţile competente din România trebuie să notifice autorităţile veterinare saudite în privinţa oricăror noi cazuri de ESB sau scrapie înregistrate precum și alte informații care pot duce la o modificare a statusului pentru ESB.

Proprietarul animalului sau deţinătorul acestuia trebuie să facă următoarea declaraţie: Mijloacele de transport sau containerele în care acestea vor fi încărcate, sunt în conformitate cu prevederile internaționale de transport pentru animalele vii, acestea sunt curățate şi dezinfectateînainte de încărcare cu un dezinfectant aprobat oficial şi sunt construite în așa fel încât să se evite infiltrarea sau scurgerea materiilor fecale, a urinei, a aşternutului şi a furajelor uscate din mijloacele de transport în timpul transportului.

Articole înrudite