-

Recomandări de la AFIR

Agenția pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale recomandă solicitanţilor Programului Național de Dezvoltare Rurală să acorde o atenţie sporită la întocmirea documentaţiei obligatorii.

Este vorba de depunerea cererilor de finanţare în sesiunile care vor fi lansate anul aceasta.„În acest moment, ne pregătim să lansăm noile sesiuni de depunere a cererilor de finanțare și cu această ocazie reamintesc faptul că, în afară de documentele obligatorii pe care le solicităm la depunerea dosarelor, există o serie de condiţii pe care potenţialii beneficiari trebuie să le respecte şi la contractare. Un exemplu în acest sens este solicitarea Cazierului judiciar al responsabilului legal, fără înscrieri care privesc sancţiuni economico-financiare. Au fost situaţii în care solicitanţii au fost declaraţi eligibili în urma evaluării, dar nu s-a putut încheia contractul de finanţare pentru că reprezentantul legal nu îndeplinea această condiţie, prevăzută în Ghidul solicitantului”, a declarat Adrian Chesnoiu, directorul general al Agenției pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR).
Astfel, reamintim solicitanţilor faptul că în Cazierul judiciar al reprezentantului legal nu trebuie să apară infracţiuni de natură economică sau cu implicaţii economice, acestea fiind cele care afectează patrimoniul unei persoane fizice sau juridice, publice ori private.
Trebuie menționat că în principal Codul Penal conține reglementări privitoare la activitățile economice, comerciale și financiare care se desfășoară și a căror existenta și dezvoltare lezează economia națională, împiedică activitatea agenților economici, prejudiciază interesele economice ale populației. De asemenea, se regăsesc astfel de norme cu caracter penal și în legi speciale, precum: Legea nr. 78/ 2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie; Legea nr. 31/ 1990 privind societăţile, Legea nr. 241/ 2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, Codul vamal, Codul Fiscal și de procedură Fiscală, Codul Silvic, legislație bancară și alte legi specifice domeniilor de activitate.
Subliniem faptul că fiecare cazier judiciar este supus unei analize foarte atente efectuate de către experții AFIR, în funcție de articolele legale înscrise.
Listă exemplificativă cu infracţiuni de natură economică sau cu implicaţii economice.
Lista are caracter exemplificativ având în vedere dimensiunea și varietatea domeniilor economice și a reglementărilor specifice, precum și dinamica procesului normativ. Cele mai importante acte normative care conțin prevederi legislative cu referire la infracţiuni de natură economică sau cu implicaţii economice sunt:
Infracţiuni prevăzute în Codul penal
Infracţiuni contra patrimonului (art. 228 – 252);
Infracţiuni de corupție și de serviciu (art. 289 – 309);
Infracţiuni de fals (art. 310 – 319)
Legea nr. 31/ 1990 privind societăţile (art. 271 – 281);
Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale (cap. II, art. 3 – 9);
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie;
Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor (art. 29, 31);
Codul vamal al României (art. 270 – 275);
Legea nr. 59/1934 asupra cecului, (art. 84, pct. 1-4);
Legea nr. 21/1996 a concurentei (art. 65);
Legea nr. 46/2008 - Codul Silvic ( TITLUL VI: Răspunderi şi sancţiuni).
Alte legi sectoriale care reglementează activități economice pot conține secțiune dedicată contravențiilor și infracțiunilor.

Sursa:afir.info
Sursa foto: antenasatelor.ro