-

Organizarea controalelor AFIR pe teren

Având în vedere situația creată de apariția COVID-19, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a inițiat o serie de măsuri pe care la va aplica începând de luni, 16 martie 2020.

Au fost stabilite următoarele decizii privind vizitele pe teren efectuate de experții AFIR:
❗️ În cazul proiectelor pentru care beneficiarii au depus deja tranșe intermediare de plată, experții AFIR vor realiza vizita la locul investiției la următoarea tranșa de plată. Astfel, experții vor autoriza plata doar în urma verificării documentare a dosarului cererii de plată.

❗️Pentru proiectele pentru care beneficiarii au depus cererile de plată tranșa finală, experții AFIR vor efectua vizita la locul investiției.

❗️Dacă, în urma analizei se consideră ca zona este una cu risc ridicat, se poate autoriza plata către beneficiari, fără a mai efectua vizita la locul investiției - în acest caz, se va întocmi o notă aprobată de conducerea CRFIR/ OJFIR, care va fi atașată dosarului proiectului și vizita la fața locului se va realiza de către serviciile tehnice ale AFIR în perioada imediat următoare întreruperii restricțiilor cauzate de COVID-19.

Mai multe detalii privind desfășurarea activității AFIR aici .