-

Audit în România pentru evaluarea bunăstării animalelor în timpul transporturilor navale către ţări terţe

Măsurile întreprinse de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru remedierea neconformităţilor referitoare la transportul naval al animalelor.

În perioada 30 septembrie - 2 octombrie 2019, Comisia Europeana a desfăşurat o misiune de audit în România pentru evaluarea bunăstării animalelor în timpul transporturilor navale către ţări terţe.

Raportul misiunii a identificat unele neconformităţi, iar Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) a elaborat un plan de acţiune, cu un calendar strict, pentru remedierea acestora.

De asemenea, din dispoziţia preşedintelui ANSVSA, structura de audit public intern a efectuat o misiune în luna decembrie 2019, la Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Constanţa, entitate care a autorizat majoritatea navelor de transport pentru animale.

Ca urmare recomandărilor formulate de către auditorii care au luat parte la cele două misiuni, ANSVSA a luat următoarele măsuri:
1. Modificarea procedurii de autorizare a transportatorilor navali, precum şi a navelor de transport pentru animale. În acest sens, a fost elaborat un proiect de ordin comun Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor - Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor.
Acest proiect este disponibil pe pagina web a ANSVSA: http://www.ansvsa.ro/wp-content/uploads/2020/01/Proiect_ordin_autorizare_nave-17.01.2020.pdf.
Proiectul de ordin conţine prevederi referitoare la procedura de autorizare a vapoarelor destinate transportului pentru animale, care se va realiza de echipe mixte ANSVSA - ANR (Autoritatea Navală Română), la procedura de depunere a documentelor şi a termenului în care se face evaluarea vasului în vederea autorizării şi a perioadei de valabilitate a autorizaţiei, care va fi de maximum 3 ani;
2. Elaborarea unui act normativ destinat protecţiei animalelor destinate exportului, atât pe cale rutieră, cât şi navală. Acesta conţine prevederi suplimentare faţă de Reg. Cons. 1/2005/CE privind protecţia animalelor în timpul transportului, aplicabile la ieşirea mijloacelor de transport de pe teritoriul Uniunii Europene.
La elaborarea ambelor acte normative s-a folosit versiunea 2019 a documentului de reţea pentru navele de transport animale vii - un ghid, realizat in coordonarea reprezentanţilor Comisiei Europene, bazat pe experienţa tuturor statelor membre care autorizează vapoare destinate transportului pentru animale.

De asemenea, specialişti ai Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor au participat la subgrupul de lucru constituit la nivelul Comisiei de agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, în vederea finalizării proiectului de lege privind protecţia animalelor destinate exportului în ţări terţe.

Pe termen scurt şi mediu, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor va acţiona pentru schimbarea cadrului legislativ referitor la transportul naval al animalelor, semnarea protocolului de colaborarea Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor - Autoritatea Navală Română, finalizarea procedurii de autorizare a vapoarelor destinate transportului pentru animale şi va organiza instruiri cu personalul implicat în autorizarea şi controlul vapoarelor destinate transportului pentru animale.