-

Rentierii agricoli se pot prezenta pentru vizarea anuală a carnetelor de rentă viageră

Rentierii agricoli se pot prezenta începând de marţi (n.r. 1 martie) la sediile Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pentru obţinerea vizei anuale a carnetelor de rentă viageră, pentru a obţine astfel banii pentru renta viageră agricolă aferentă anului 2021.

Rentierii agricoli se pot prezenta până la data de 31 august 2022, personal ori prin mandatar/curator/tutore, la oricare Centru judeţean al APIA, respectiv la cel al Municipiului Bucureşti.

Conform APIA, rentierii trebuie să prezinte următoarele documente: carnetul de rentier agricol; actul de identitate al solicitantului; decizia de la comisia de expertiză medicală - pentru solicitanţii pensionaţi pe caz de boală gradele I şi II / decizia de la comisia de expertiză medicală şi decizia de pensionare la limită de vârstă - pentru solicitanţii pensionaţi pe caz de boală gradele I şi II a cărei pensie de invaliditate devine pensie pentru limită de vârstă.

Totodată, printre documentele necesare se află: procură notarială autentificată/curatelă/hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă din care să reiasă că solicitantul este tutore legal al rentierului agricol, în original, numai pentru cazurile în care solicitarea vizării carnetului de rentier agricol este făcută de un reprezentant legal.

De asemenea, rentierii trebuie să mai prezinte: contractul/contractele de arendare încheiat/încheiate până la data de 30 septembrie 2011, cu respectarea prevederilor legale, extras de cont pe numele rentierului agricol, deschis la oricare bancă de pe teritoriul României, în lei (extrasul se depune opţional); declaraţia pentru obţinerea vizei anuale conform modelului din Anexa la Normele metodologice de aplicare a prevederilor 'titlului XI Renta viageră agricolă' conform prevederilor legale.

Persoana desemnată din cadrul Centrului APIA va verifica conformitatea documentelor originale cu copiile existente la dosar şi va certifica pe copiile documentelor 'conformitatea cu originalul'.

Sumele vizate pe perioada pandemiei cu Coronavirus pentru Campaniile 2019 şi 2020 vor fi înscrise în carnetele de rentier la data prezentării rentierilor/împuterniciţilor acestora pentru viza aferentă anului 2021.

APIA avertizează că renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului. În cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia în anul 2021 poate fi încasată de moştenitorii săi, cu condiţia respectării prevederilor legale şi a depunerii la oricare Centru APIA, până la data limită 15 octombrie 2022, a cererii de moştenitor însoţită de documente justificative.

La depunere se prezintă documentele în original în baza cărora funcţionarul APIA va certifica pe copia depusă la dosarul rentierului 'conform cu originalul'.

Pentru persoanele pentru care s-a efectuat plata până la data de 30 noiembrie a anului următor celui pentru care aceasta este datorată, dar care nu au intrat în posesia rentei, procedura de plată se poate relua şi după acest termen până la 3 ani de la data-limită anuală de plată, inclusiv în caz de deces, către moştenitorii acestora.

Foto: pixabay

Articole înrudite

Save
Cookies - preferințele utilizatorului
Folosim cookie-uri pentru a vă asigura că veți obține cea mai bună experiență pe site-ul nostru. Dacă refuzați utilizarea cookie-urilor, este posibil ca acest site să nu funcționeze conform așteptărilor.
Accept
Nu accept
Află mai multe
Functional
Instrumente utilizate pentru a vă oferi mai multe funcții atunci când navigați pe site, acestea pot include partajarea socială.
PHP.net
Accept
Nu accept
Marketing
Set de tehnici care au ca obiect strategia comercială și în special studiul pieței.
Facebook
Accept
Nu accept
Vot
Vot
Accept
Nu accept