-

Recomandări pentru aplicarea de tratamente fitosanitare

În orice grădină sau în livadă, periodic este necesar să fie aplicate tratamente chimice. Însă, înainte de aplicarea acestor tratamente trebuie să cunoaștem și să respectăm unele aspecte importante.

Unitatea Fitosanitară din cadrul Direcţiei Agricole Bistriţa - Năsăud recomandă : stropiţi mărul - pentru combaterea rapănului, făinării, bolilor de scoarţă, păduchelui lânos, viermelui merelor (G2, tr.2), păduchelui din San Jose (G2, tr.1), acarienilor, afidelor, insectelor defoliatoare şi minatoare cu o serie de pesticide recomandate de specialişti, ne informeaza Viorel Grosu, corespondent Radio Antena Satelor.

Tratamentul se va efectua in perioada 12 – 17 iulie 2017.

Stropiţi părul şi gutuiul - pentru combaterea fumaginei, rapănului, moniliozei, septoriozei, pătării brune, puricelui melifer, viermelui perelor (G2, tr.2), păduchelui din San Jose (G2, tr.1), acarienilor, afidelor, insectelor defoliatoare şi minatoare, păduchelui lânos.

În livezile de măr şi păr unde este pus in evidenţă atac al focului bacterian al rozaceelor (Erwinia amylovora) se va utiliza unul din următoarele produse: CHAMPION 50 WP – 0,04% sau FUNGURAN OH 50 WP – 0,04% sau KOCIDE 101 – 0,04% + CALYPSO 480 SC – 0,02% sau DANTOP 50 WG – 0,02% sau ACTARA 25 WG – 0,01% + VERTIMEC 1,8% EC - 0,1% până la 0,15%.

Stropiţi prunul - pentru combaterea moniliozei, ciuruirii bacteriene, pătării roşii a frunzelor, afidelor, acarienilor, insectelor defoliatoare şi minatoare, viermelui prunelor (G2, tr.2), păduchelui din San Jose .

Stropiţi cireşul şi vişinul – pentru combaterea antracnozei, moniliozei, ciuruirii frunzelor, acarienilor, afidelor, insectelor defoliatoare şi minatoare, păduchelui din San Jose

Stropiţi viţa de vie - pentru combaterea manei, făinării, putregaiului cenuşiu, pătării roşii a frunzelor, acarienilor.

Tratamentul se va efectua in perioada 10 – 15 iulie 2018.

Stropiţi cartoful - împotriva manei, alternariozei, gândacului din Colorado cu pesticide (la efectuarea tratamentului se vor folosi doar fungicide dacă nu sunt prezente larve de Colorado)

Tratamentul se va efectua în perioada 10 – 15 iulie 2018.

Culturile de legume (tomate, ardei, castraveţi, vinete, ceapă, varză) - se vor trata pentru combaterea manei, alternariozei, altor boli foliare, afidelor, altor dăunători

Tratamentul se va efectua în perioada 10 – 15 iulie 2018.

Alte recomandări:

- Dacă în perioada recomandată intervin condiţii nefavorabile de lucru, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile în care nu s-a putut lucra.
- Nu se va stropi la temperaturi ce depăşesc 22˚C.
- Insecticidele se vor aplica doar în cazul prezenţei dăunătorilor în culturi.
- La toate reţetele de tratament se poate adăuga îngrăşământ foliar în concentraţiile recomandate de producător.

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător:

- produsele se solubilizează separat, se omogenizează și apoi se pulverizează;
- resturile de soluții sau apa rezultată în urma spălării echipamentelor de stropit nu trebuie să ajungă în apropierea apelor de suprafață, șanțuri etc.;
- sunt interzise pășunatul sau folosirea ierbii în hrana animalelor din livezile tratate, timp de 14 zile;
- executarea tratamentului, pe timp liniștit, fără vânt; nu aplicați tratamentul dacă viteza vântului este mai mare de 4-5 m/s;
- citiți cu atenție eticheta produsului pe care îl folosiți;
- la realizarea amestecurilor se verifică compatibilitatea pesticidelor, fizică și chimică;
- produsele care se folosesc pentru prevenirea şi combaterea bolilor se vor aplica la interval de 14 zile, iar produsele care se folosesc pentru combaterea dăunătorilor se vor utiliza doar la apariţia atacului.

Se vor utiliza doar produse de protecţia plantelor recomandate de Codex-Pest Expert, pentru testele avertizate, omologate de către Comisia interministerială de omologare a produselor de uz fitosanitar, avizate pentru a fi folosite pe teritoriul României. Respectaţi cu stricteţe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecţie a albinelor şi a animalelor, conform Ordinului comun (Ord. 45/1991 al MAA; 68/05.02.1992 Min. Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. pentru Admin. Locală şi 127/1991 al ACA din România, 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor). Produsele fitosanitare trebuie să fie utilizate în mod corespunzător. Utilizarea lor corectă include aplicarea principiilor bunelor practici fitosanitare şi îndeplinirea condiţiilor stabilite în conformitate cu articolul 31 şi specificate pe etichetă. Aceasta respectă, de asemenea, dispoziţiile Directivei 2009/128/CE şi, în special, principiile generale de combatere integrată a dăunătorilor prevăzute la articolul 14 şi în anexa III la respectiva directivă. În vederea protejării sănătăţii oamenilor şi a animalelor, protecţiei albinelor şi a mediului înconjurator, producătorii agricoli, persoane fizice sau juridice, care utilizează pe terenurile pe care le deţin produse de uz fitosanitar din grupele a III-a şi a IV-a de toxicitate, au obligaţia să le depoziteze, să le manipuleze şi să le utilizeze în conformitate cu instrucţiunile tehnice care le însoţesc, aprobate potrivit legii.

Constituie contravenţii următoarele fapte:

- nerespectarea prevederilor art. 28 din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind introducerea pe piaţă şi utilizarea produselor de protecţie a plantelor autorizate;

- nerespectarea de către utilizatori a prevederilor art. 67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind menţinerea evidenţei pe o perioadă de cel puţin 3 ani a produselor de protecţie a plantelor pe care le utilizează.

Intocmit: ing. Dina Vasiliu

Articole înrudite

Save
Cookies - preferințele utilizatorului
Folosim cookie-uri pentru a vă asigura că veți obține cea mai bună experiență pe site-ul nostru. Dacă refuzați utilizarea cookie-urilor, este posibil ca acest site să nu funcționeze conform așteptărilor.
Accept
Nu accept
Află mai multe
Functional
Instrumente utilizate pentru a vă oferi mai multe funcții atunci când navigați pe site, acestea pot include partajarea socială.
PHP.net
Accept
Nu accept
Marketing
Set de tehnici care au ca obiect strategia comercială și în special studiul pieței.
Facebook
Accept
Nu accept
Vot
Vot
Accept
Nu accept