-

Aspecte juridice privind arendarea terenurilor agricole

Arenda constă în cedarea temporară a dreptului de exploatare asupra unor bunuri agricole, construcții, utilaje sau animale. Contractul de arendă, încheiat între arendator și arendaș, este un document care are drept obiectiv înțelegerea dintre părți.

Contractul de arendă este reglementat prin articolele nr. 1836-1850 din Codul Civil și prin Legea nr. 16/1994 actualizată.

Potrivit articolului nr. 1836 din Codul Civil, pot fi arendate „terenuri arabile, vii, livezi, pepiniere viticole, pomicole, arbuști fructifer, plantații de hamei și duzi, pășuni împădurite, terenuri ocupate de construcții și instalații agrozootehnice, amenajări piscicole și de îmbunătățiri funciare, drumuri tehnologice, platforme și spații de depozitare care servesc nevoilor producției agricole și terenuri neproductive care pot fi amenajate și folosite pentru producția agricolă,” a declarat la Radio Romania Antena Satelor, avocatul Bogdan Grabowski.

La acestea se adaugă animalele, construcțiile de orice fel, mașinile, utilajele și alte bunuri pentru exploatarea agricolă.

Conform articolelor 2 și 3 din Legea arendei nr. 16/1994 actualizată, poate fi arendator orice persoană, fizică sau juridică, ce deține în mod legal bunuri agricole, fie ca titular al unui drept de proprietate sau al unui drept de uzufruct, fie cu alt titlu juridic: drept de superficie, drept real de folosință sau de administrare.

Foarte important este faptul că regiile autonome, instituțiile și stațiunile de cercetare și producție agricolă, societățile comerciale sau alte unități de stat ori cooperatiste, care au în patrimoniu sau în administrare terenuri proprietate de stat, nu pot da în arendă.

Ce drepturi are arendatorul:
-să controleze modul în care arendașul exploatează bunul agricol arendat;
-să primească bunul agricol care a făcut obiectul contractului de arendă;
-să acționeze împreună cu arendașul terții care tulbură exploatarea normală a bunului arendat.

Ce obligații are arendatorul:
-să îi asigure arendașului folosința bunului dat în arendă;
-să îi predea arendașului bunul agricol în stare corespunzătoare întrebuințării sale;
-să mențină bunul pe care urmează să îl arendeze în stare de folosință;
-să asigure folosința utilă și pașnică a bunului agricol;
-să ofere garanții arendașului contra evicțiunii parțiale sau totale, precum și în cazul viciilor ascunse ale bunului agricol arendat;
-să nu ia măsuri în legătură cu exploatarea bunului arendat de natură să-l tulbure pe arendaș;
-să plătească taxele și impozitele datorate pentru terenurile arendate;
-să îl înștiințeze în scris pe arendaș cu privire la intenția sa de a reînnoi sau nu contractul cu cel puțin un an înainte de expirarea contractului prezent;
-să primească, în momentul încetării contractului, bunul arendat care a făcut obiectul acestuia.

Foto: pixabay

Save
Cookies - preferințele utilizatorului
Folosim cookie-uri pentru a vă asigura că veți obține cea mai bună experiență pe site-ul nostru. Dacă refuzați utilizarea cookie-urilor, este posibil ca acest site să nu funcționeze conform așteptărilor.
Accept
Nu accept
Află mai multe
Functional
Instrumente utilizate pentru a vă oferi mai multe funcții atunci când navigați pe site, acestea pot include partajarea socială.
PHP.net
Accept
Nu accept
Marketing
Set de tehnici care au ca obiect strategia comercială și în special studiul pieței.
Facebook
Accept
Nu accept
Vot
Vot
Accept
Nu accept