-

Monografia satului Băișești, un volum structurat riguros de Mugurel Vasiliu

În Țara de Fagi, la Școala Gimnazială din Băișești, va avea loc miercuri, 28 septembrie 2016, orele 12:00, lansarea volumului « Monografia satului Băișești », autor Mugurel Vasiliu, expert restaurator ceramică în cadrul Laboratorului de Restaurare și Conservare din cadrul Muzeului Bucovinei.

Volumul este structurat pe șase capitole şi ilustrează un studiu fizico-geografic al localității, de la prima atestare documentară, cu accent pe danii, pe hrisoave, pe judecăți de proprietate, ceea ce demonstrează, indubitabil, importanța localității încă din perioada medievală.

Autorul aduce în atenţie şi date biografice despre preoții din sat, informaţii despre organizarea administrativ - teritorială a localității, a școlii, detalii despre portul și dansurile populare, statistici cu privire la populație, agricultură și comerț.