-

Variante splendide de cântece bătrâneşti, rezultat al improvizaţiei muzicanţilor

Frumuseţea folclorului românesc este uluitoare şi, deseori, cei care îl ascultă sunt fermecaţi de numeroasele variante ale unui cântec, semn al unei inteligențe creatoare fără limite.Spirit românesc!

Dar oare cât mai suntem azi interesați să culegem aceste „diamante”?

Generate de contaminare, acestea au apărut slobozite în lume de cei care au aşezat un fragment dintr-un alt cântec sau, în unele cazuri, au apelat la improvizaţie, după cum le-a şoptit inima, contopind versuri aşa cum au considerat potrivit, continuând povestea iniţială cu fragmente din alte cântece.

“Elemente dintr-o baladă oarecare, de pildă, pot fi regăsite şi în altă baladă ş.a.m.d, deşi, similar, procesul contaminării nu este întotdeauna o consecinţă a cântatului, ci este prezent şi în proză populară. Contaminarea este unul din mijloacele pe care creatorul popular le are la îndemână şi în domeniul muzicii: fragmente dintr-o melodie pot fi regăsite în altă melodie.

O melodie întreagă poate fi zămislită din crâmpeie împrumutate din alte melodii”, aflăm din scrierile folcloristului Tiberiu Alexandru. Aşadar, dacă un cântec a fost mai scurt sau cel care i-a dat glas a dorit să mai aşeze ceva în cânt, l-a întocmit pe măsură, îmbogăţindu-l, fără să-i ştirbească din frumuseţe.

Autor: Luminiţa Tucă