-

Cercetare etnologică, în comuna Dumbrăveni, judeţul Vrancea

In această comună va fi realizat un studiu etnologic care va face obiectul unei arhive etnologice multimedia şi de documentare, editarea unui volum de studii şi documente rezultate din cercetare.

Cercetarea etnologică va avea loc în perioada 10-16 august 2018, în comuna Dumbrăveni, judeţul Vrancea.

Proiectul este iniţiat de Centrul Cultural Vrancea în parteneriat cu Universitatea Bucureşti - Facultatea de Litere, decan - prof. univ. dr. Emil Ionescu.

În cadrul acestui proiect participă reprezentanţi ai Universităţii Bucureşti - Facultatea de Litere, respectiv conferenţiar universitar doctor Ioana Ruxandra Fruntelată şi un grup format din studenţi şi masteranzi ai facultăţii.

Această cercetare va avea ca finalitate iniţierea unei arhive etnologice multimedia, editarea unui volum de studii şi documente rezultate din cercetare, diseminarea rezultatelor cercetării în cadrul manifestărilor ştiinţifice naţionale şi internaţionale.

În anii trecuţi această cercetare etnologică s-a desfăşurat în comunele Soveja, Câmpuri, Vulturu, Vintileasca, Măicăneşti, Năruja şi Suraia.