-

Sf. Mc. Trofim, Savatie și Dorimedont

Pe data de 19 septembrie, în Biserica Ortodoxă, se face pomenirea Sf. Mc. Trofim, Savatie și Dorimedont. Acești sfinți mucenici au trăit în timpul împăratului Probus (276-282). Acest împărat era persecutor al creștinilor.

Sfinții au sosit în Antiohia în perioada unui festival păgânesc, când se aduceau jertfe zeului Apolo. Pentru că nu au participat la aducerea jertfelor, au fost judecați, torturați și aruncați în temniță.

Trofim și Dorimedont au fost decapitați, iar Savatie și-a dat duhul în teminita.

Tot în această zi se face pomenirea:
- Sfântului Mucenic Ianuarie episcop de Benevent;
- Sfinților Cuvioși Teodor, David și Constantin;
- Sfintei Mucenițe Suzana.

Mâine, facem pomenirea Sfântului Mare Mucenic Eustatie și soției sale, Teopista, cu cei doi fii: Agapie și Teopist.

În Biserica romano-catolică pe data de 19 sept. - Sf. Ianuariu ep.

Cel ce Te-ai înălțat pe Cruce de bunăvoie, poporului Tău celui nou, numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruiește-i, Hristoase Dumnezeule. Veselește cu puterea Ta pe binecredinciosul nostru popor, dăruindu-i lui biruința asupra potrivnicilor, având ajutorul Tău arma de pace, nebiruită biruință. Amin!