-

Sf. Prooroc Zaharia şi Dreapta Elisabeta

Pe data de 05 septembrie, în Biserica Ortodoxă, se face pomenirea Sfântului Zaharia, tatăl Sfântului Ioan Botezătorul. Acesta a fost preot la Templul din Ierusalim în timpul împăratului Cezar August.

În acea vreme, în Țara Sfântă domnea Irod cel Mare, ucigașul de prunci. Din Scriptură aflăm că în vreme ce slujea la Templul din Ierusalim, în sfântul altar i s-a arătat îngerul Gavriil care i-a vestit că Elisabeta, soția lui, îi va naște fiu, că răspuns la rugăciunile lor.

Zaharia s-a îndoit de cuvintele îngerului, pentru că atât el, cât și soția sa erau înaintați în vârstă. Pentru îndoială sa, va rămâne mut până când îi va scrie numele fiului pe o tăblița, după nașterea acestuia.

În Evanghelia de la Luca 1, 67-69, aflăm că Sfântul Zaharia prorocește despre viață și activitatea lui Ioan: „Iar tu, pruncule, prooroc al Celui Preaînalt te vei chema, că vei merge înaintea feței Domnului, ca să gătești căile Lui, să dai poporului Său cunoștință mântuirii întru iertarea păcatelor lor, prin milostivirea milei Dumnezeului nostru, cu care ne-a cercetat pe noi Răsăritul cel de Sus, ca să lumineze pe cei care șed în întuneric și în umbra morții și să îndrepte picioarele noastre pe calea păcii. Datorită acestor proorociri, Zaharia este numărat în rândul prorocilor".

Potrivit tradiției, când Irod a poruncit ca toți pruncii din Betleem să fie uciși, în speranța de a-L ucide și pe Hristos Dumnezeul nostru, Elisabeta s-a ascuns cu Ioan într-o peșteră.

Irod știa de nașterea minunată a lui Ioan și pentru că ajunsese să creadă că acesta ar putea fi Mesia, le poruncește soldaților să-l caute și să-l omoare.

Pentru că soldații nu l-au găsit pe Ioan, Irod a poruncit ca preotul Zaharia să fie înjunghiat în locul fiului său.

Zaharia a fost ucis înaintea altarului.

Potrivit unei inscripții din secolul al IV lea, descoperită în 2003, moaștele Sfântului Zaharia se găsesc în Ierusalim, alături ce cele ale lui Simeon cel Bătrân.

La patruzeci de zile după uciderea lui Zaharia, a murit și Elisabeta. Copilul loan a rămas în pustie, hrănit de înger și păzit de Dumnezeu, până în ziua în care s-a arătat la Iordan.

Sursa: crestinortodox

În Biserica romano-catolică pe 05 sept. - Fer. Tereza de Calcutta

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dimnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin!