-

Sfântul Prooroc Samuel

Pe data de 20 august, în Biserica Ortodoxă, se face pomenirea Sfântului Prooroc Samuel. Acesta a trăit cu 1000 de ani înainte de Întruparea Domnului nostrum Iisus Hristos.

Aceste a fost fiul lui Elcana și al prorocitei Ana, a fost ultimul judecător al evreilor. Sfântul prooroc s-a născut în perioada când poporul evreu era condus de judecători. Ana l-a dus pe Samuel la templul Domnului, când acesta a împlinit vârsta de trei ani.

Locuind lângă Chivotul Legii, Samuel a avut la vârsta de 12 ani o descoperire de la Dumnezeu despre pedepsele ce aveau să cadă asupra casei marelui preot Eli din pricina depravării și desfrâului fiilor acestuia. 

Descoperirea s-a împlinit în curând, căci filistinii i-au robit pe israeliți și i-au ucis pe fiii lui Eli și au luat cu ei Chivotul Legii. Marele preot, a murit în momentul în care a auzit de pierderea Chvotului Legii și a celor doi fii ai săi. 

Vreme de 20 de ani, poporul lui Israel a rămas rob la filisteni. După această perioadă, Dumnezeu l-a trimis pe Samuel înaintea poporului ca să îi predice pocăința. Poporul s-a pocăit, a lepădat idolii filistenilor și au început a umbla în căile Domnului, recunoscând în Samuel pe prorocul, preotul și judecătorul lui Dumnezeu. 

Filistenii au mai pornit război, dar acum, sub conducerea lui Samuel, a biruit Israel.
 
Când Samuel a ajuns la bătrânețe, poporul i-a cerut să le pună un rege care să rămână în urma lui. În zadar a încercat Samuel să le arate că Dumnezeu este regele lor. Deși refuză o vreme să facă acest lucru, îl va unge rege pe Saul după o descoperire dumnezeiască. 

Din cauza unor fapte păcătoase, Samuel povățuit de Dumnezeu, îl va unge rege pe David.
 
În Biserica romano-catolică pe data de 20 aug. a€“ Sf. Bernard abatele, Sf. Samuel profetul.
 
Prăznuind pomenirea prorocului Tău Samuel, Doamne, printr-insul Te rugăm, mântuiește sufletele noastre. Amin!