-

Adormirea Maicii Domnului

Pe data de 15 august, în Biserica Ortodoxă, se face pomenirea Adormirii Maicii Domnului. Despre această sărbătoare nu găsim informații în Sfintele Evanghelii, ci numai în Tradiția Bisericii.

Când a binevoit Hristos Dumnezeul nostru ca să ia pe Maica Sa la Sine, atunci cu trei zile mai înainte a făcut-o să cunoască, prin mijlocirea îngerului, mutarea sa cea de pe pamânt. Căci Arhanghelul Gavriil, venind la dansa, a zis: "Acestea zice Fiul tău: Vremea este a muta pe Maica Mea la Mine. Nu te teme de aceasta, ci primește cuvântul cu bucurie, de vreme ce vii la viața cea nemuritoare". 

Născătoarea de Dumnezeu s-a bucurat cu bucurie mare, și cu dorul ce avea că să se mute la Fiul sau, s-a suit degrab în Muntele Măslinilor că să se roage. Când s-a suit acolo Născătoarea de Dumnezeu, atunci de la sine s-au plecat pomii ce erau pe munte, și au dat cinstea și închinaciunea ce se cădea către Stăpână, că și cum ar fi fost niște slugi însufletite.

După rugăciune s-a întors acasă, și îndată s-a cutremurat casă cu totul, iar ea, aprinzând multe lumânări și mulțumind lui Dumnezeu și chemând rudeniile și vecinii, și-a grijit toată casa, și-a gătit patul și toate cele ce se cădea de îngroparea ei. Și a spus cele ce i-a zis îngerul. Iar spre încredintarea celor zise, a arătat și darul ce i se dăduse: o stîlpare de finic.

Și vorbind ea acestea și învatand, s-a făcut fără de veste sunet de grabnic tunet, și arătare de mulți nori, care aduceau de la marginile lumii, pe toți ucenicii lui Hristos la casă Maicii lui Dumnezeu.

După aceasta, luând Fecioara iertăciune cu toți, s-a culcat pe pat și a făcut rugăciune pentru întărirea lumii și pașnica ei petrecere, și i-a umplut și pe dânșii de binecuvântarea ei. Și așa în mâinile Fiului și Dumnezeului sau și-a dat sufletul.

Iar Apostolii, sosind la satul Ghetsimani, au așezat acel de viață începator trup în mormânt, și au stat trei zile lânga dânsul, auzind neîncetat glasuri îngerești.

Trupul a fost ridicat în chip tainic spre lăcașurile cerești. Tradiția mărturisește că Toma sosește la Ierusalim în a treia zi după înmormântarea Maicii Domnului. Dorind să cinstească trupul ei, Apostolii au deschis mormântul. Dar minune! Mormântul era gol. Trupul Fecioarei Maria a fost ridicat la ceruri de Fiul ei.
 
În Biserica romano-catolică pe data de 15 aug. -€“ Adormirea Maicii Domnulu.

Întru naștere fecioria ai păzit, întru adormire lumea nu ai părăsit, de Dumnezeu Născătoare. Mutatu-te-ai la viață, fiind Maica vieții, și cu rugăciunile tale izbăvești din moarte sufletele noastre. Amin!