-

Sfântul Apostol Matia

Pe data de 09 august, în Biserica Ortodoxă, se face pomenirea Sfântului Matia. Acesta s-a născut în Betleem, din tribul lui Iuda. A studiat Cărțile Legii cu Sfântul și Dreptul Simeon. La început a făcut parte din cei șaptezeci de Apostoli.

Sfântul Apostol Matia a vestit Evanghelia lui Hristos în Iudeea, Macedonia și Etiopia. Sfântul Matia a fost ales în rândul celor doisprezece Apostoli, în locul lui Iuda Iscarioteanul, prin tragere la sorți.

Sfântul Evanghelist Luca ne relatează acest episod în Faptele Apostolilor: "și au pus înainte pe doi: pe Iosif, numit Barsaba, zis și Iustus, și pe Matia. Și, rugându-se, au zis: "Tu, Doamne, Care cunoști inimile tuturor, arată pe care dintre aceștia doi l-ai ales să ia locul acestei slujiri și al apostoliei din care a căzut Iuda, ca să meargă în locul lui. Și au tras la sorți; și sorțul a căzut pe Matia; și el s-a rânduit împreună cu cei unsprezece apostolia€œ." (Fapte 1:23-26).

Potrivit unor documente Apostolul Matia ar fi primit martiriul în Etiopia, în vreme ce alte scrieri vorbesc de plecarea sa din Etiopia spre Macedonia și Iudeea, locuri unde va vesti învățătura lui Hristos. Acestea din urmă documente vorbesc de aducerea sa la Templu, din porunca arhiereului Anania, spre a răspunde acuzațiilor aduse de iudei că propovăduiește un proroc fals. Pentru că nu refuză să-și lepede credința în Hristos, Sfântul Apostol Matia este bătut cu pietre până la moarte.

Ca aceștia să nu fie acuzați de romani pentru ucidere nedreaptă, i-au tăiat capul Sfântului Matia, cu o secure. Amintim că românii apelau la această practică, atunci când cineva se ridica împotriva Cezarului.

Potrivit tradiției, moaștele Sfântului Apostol Matia au fost aduse la Roma de împărăteasa Elena, în anul 324. O parte din ele a fost trimisă în Trier, cel mai vechi oraș din Germania. Aici, ele au fost descoperite în urma unor lucrări de restaurare a unei biserici. După această descoperire, ele au fost mutate în biserica abației benedictine, care își va lua numele Sfântul Apostol Matia.

În Biserica romano-catolică pe 09 aug. - Sf. Tereza Benedicta a Crucii patroană a Europei.

Apostole sfinte Matia, roagă pe milostivul Dumnezeu, ca să dea iertare de greșeli sufletelor noastre. Amin!