-

Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla

Pe data de 07 august, în Biserica Ortodoxă, se face pomenirea Cuvioasei Teodora. Aceasta este prima româncă trecută în rândul sfinților. A fost fiica lui Ștefan Joldea, comandant de artilerie la Cetatea Neamțului. Acesta a trăit în comuna Vânători-Neamț și a avut două fiice pe Marghiolită și pe Teodora. Aceasta din urmă se căsătorește cu Elefterie, însă, nu după mult timp cei doi vor intră în cinul monahal.

Teodora a intrat la Schitul Varzaresti-Vrancea, iar soțul ei, la Schitul Poiana Mărului. Cuvioasa Teodora ajunge ucenica egumenei mănăstirii, schimonahia Paisia.

Din cauza turcilor, egumena se retrage în Munții Buzăului împreună cu Sfânta Teodora și cu câteva maici. După zece ani de nevoință în Munții Buzăului, ajunge în Munții Neamțului.

Ieroschimonahul Pavel, duhovnicul Sihăstriei, a dus pe fericita Teodora în părțile Sihlei, unde se află un bordei părăsit. Acolo a rămas singură, numai cu Hristos, și a petrecut mulți ani în cea mai aspră nevoință pustnicească.

După un timp, Cuvioasa Teodora se mută din chilie în peștera de alături. După moartea ieroschimonahului Pavel, vreme de câțiva ani, nu a mai știut nimeni de existența Teodorei.

Tradiția menționează că părinții Sihăstriei observau cum păsările intrau pe geamul trapezei și culegeau fărâmituri de pâine de pe masă, cu care zburau spre Munții Sihlei. Doi frați din Sihăstria se învrednicesc să o vadă pe Teodora învăluită într-o lumina de foc. Sfânta le mărturisește acestora că Îl rugase pe Dumnezeu, timp de 40 de zile, ca să îi trimită un preot care să o împărtășească, întrucât simțea că trebuie să plece în curând la Hristos.

Cei doi frați îl aduc pe ieromonahul Antonie, însoțit de diaconul Lavrentie. După ce și-a mărturisit păcatele și a fost împărtășită cu Sfintele Taine, Sfânta Teodora și-a ridicat privirile spre cer și, rostind cuvintele "Slavă Ție Doamne pentru toate", și-a dat duhul.

Trupul Sfintei Teodora a rămas tăinuit în peșteră, până după anul 1830, când familia domnitorului moldovean Mihail Sturza, care a reînnoit Schitul Sihlă, a așezat moaștele ei în racla de preț și le-a depus în biserica schitului, spre închinare.

În anul 1856, în timpul ocupației rusești, moaștele Sfintei Teodora au ajuns la Lavră Pecerska din Kiev, unde sfânta este venerată cu numele de Sfânta Teodora din Carpați.

În Biserica romano-catolică pe 07 aug. - Sf. Sixt al- ÎI-lea, Sf Caietan pr.

Cele pamanteati părăsind și jugul pustniciei luând, te-ai făcut mireasa lui Hristos. Pentru aceasta, Sfânta Preacuvioasa Maică Teodora, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Amin!