-

Schimbarea la Faţă a Domnului

Pe data de 06 august, în Biserica Ortodoxă, se face pomenirea Schimbării la Față. Această sărbătoare este cunoscută în popor și sub denumire de Probojenia. Primele reprezentări iconografice ale Schimbării la Față sunt din secolul al VI-lea.

Din Scriptură aflăm că Mântuitorul luând pe Petru, Iacov și Ioan pe muntele Taborului, "S-a schimbat la față înaintea lor, și a strălucit fața Lui ca soarele, iar veșmintele Lui s-au făcut albe ca lumina".

Moise și Ilie prooroci Vechiului Testament s-au arătat lor, vorbind cu El și, răspunzând, Petru a zis lui Iisus Dumnezeul nostru: Doamne, bine este să fim noi aici; dacă voiești, voi face aici trei colibe: Ție una, și lui Moise una, și lui Ilie una.

Vorbind el încă, iată un nor luminos i-a umbrit pe ei, și iată glas din nor zicând: "Acesta este Fiul Meu cel iubit; pe Acesta ascultați-L". Și, auzind, ucenicii au căzut cu fața la pământ și s-au spăimântat foarte" (Matei 17, 2-6; Marcu 9, 2-7; Luca 9, 28-36).

Schimbarea la Față ne descoperă că Hristos a fost cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. Prin firea omenească pe care a asumat-o, ne-a fost descoperită dumnezeirea Sa.

În acest sens, Sfinții Părinți afirmă că "Hristos Se schimbă la Față, nu luând ceea ce nu era, nici preschimbându-Se în ce nu era, ci arătând ucenicilor ceea ce era, deschizându-le lor ochii și făcându-i din orbi văzători".

Pe muntele Taborului, trupul Său a fost străbătut de lumina propriei dumnezeiri. Schimbarea la Față a Domnului anticipează învierea Lui, iar învierea Sa o prefigurează pe a noastră.

Cele două firi sunt unite în chip neamestecat, neschimbat, neîmpărțit și nedespărțit în Hristos Dumnezeul nostru.

În Biserica romano-catolică pe data de 06 aug - Schimbarea la față a Domnului, Fer. Octavian pr.

Schimbatu-Te-ai la față, în munte, Hristoase Dumnezeule, arătând ucenicilor Tăi slava Ta, pe cât li se putea; strălucească și nouă, păcătoșilor, lumina ta cea pururea fiitoare, pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Dătătorule de lumină, slavă Ție!