-

Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil

Sfântul Arhanghel Gavriil este pomenit pe 26 martie, în ziua de după Buna Vestire, pe 8 noiembrie când sărbătorim Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și pe 13 iulie, când se face pomenire de toate minunile săvârșite de Sfântul Arhanghel Gavriil.

Sărbătoarea din 13 iulie datează din secolul al IX lea. Sfântul Arhanghel Gavriil este este Arhanghelul bunelor vestiri. A fost ales și trimis de Dumnezeu la Fecioara din Nazaret să-i vestească taina cea mare a întrupării Domnului.

A adus vestea zămislirii Maicii Domnului lui Ioachim și Anei.

A vestit în templu Sfântului Zaharia că soția lui va naște la bătrânețe pe Sfântul Ioan Botezătorul.

Sfântul Arhanghel Gavriil a rostit primul numele lui Iisus.

A dat nume Sfântului Ioan Botezătorul.

A vestit păstorilor nașterea lui Hristos și a fost primul care a cântat: "Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bunăvoire!" (Luca 2, 14).

Sfântul Arhanghel Gavriil a descoperit magilor taina întrupării. El a liniștit pe Iosif când voia să lase pe Fecioara Măria. Acesta i-a poruncit să fugă în Egipt cu Pruncul și iarăși să se întoarcă în Nazaret.

Potrivit tradiției, binecunoscutul și multiubitul imn închinat Maicii Domnului, "Axion estin" sau "Vrednică esti", a fost descoperit de către Sfântul Arhanghel Gavriil unui monah din Muntele Athos, în sec al-X-lea.

Arganghielul Gavriil scriind cu degetul pe o lespede cântarea ,, Cuvine-se cu adevărat ". Iar acea piatră pe care s-a scris această cântare, se află păstrată, cu multă evlavie, până în zilele noastre în Muntele Athos.

În Biserica româno-catolică pe 13 iul. - Duminica a-XV- a de peste an.

Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim. Amin!