-

Sfinții 45 de Mucenici din cetatea Nicopolea Armeniei

Pe data de 10 iulie, în Biserica Ortodoxă, se face pomenirea celor 45 de Mucenici din cetatea Nicopolea Armeniei. Aceștia au pătimit în vremea împăratului Liciniu (308-324).

Acești mucenici mărturisind credința în Hristos, au fost osândiți la moarte. Le-au fost tăiate mâinile și picioarele, iar trupurile mutilate au fost aruncate în foc. Unii au murit în momentul în care li s-au tăiat mâinile și picioarele, însă alții au fost aruncați de vii în foc.

Osemintele lor au fost aruncate în râul Lices, ele au fost luate din acest râu de câțiva credincioși și puse la loc de cinste.

După moartea lui Liciniu, s-a zidit o biserică în cinstea lor, iar oasele lor cele sfinte au fost așezate aici și s-au prefăcut în izvor de tămăduiri.

Sf. Mc. Vianor și Siluan.

Acesta a fost adus pentru marturisirea în Hristos înaintea ighemonul Efratisiei, Severian si supus la multe chinuri.

Siluan, stând aproape si vazând rabdarea sfântului, a crezut în Hristos Dumnezeul nostru si îndata i-au taiat limba si capul.

Tot în aceasta zi, pomenirea Sf. Mc. Apolonie din Sardia.

Acesta era din cetatea Sardelor. Fiind adus înaintea lui Perinie ighemonul, când se află A®n Iconia, și mărturisind pe Hristos, a fost răstignit și așa a primit mucenicia.

Tot în această zi, pomenirea Sfinților zece mii de părinți din pustiile Egiptului, pe care prin foc și cu moarte silnică i-a dat Teofil cel de rea amintire.

În Biserica romano-catolică pe data de 10 iulie - Sf. Victoria.

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoințele lor cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru, că având tăria Ta, pe chinuitori au învins. Pentru rugăciunile lor, mântuiește sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule. Amin!